PERCEEL ID GLIS EEN FLOP?

Door de overheid werd er weer zo’n bedenkelijk programma gelanceerd m.b.t. het in kaart brengen van alle percelen in Suriname, die voorzien zullen worden van een ID-nummer. Op zich is dit niet zo’n kwalijke zaak, maar alweer hebben wij te doen met een slechte voorbereiding. Het is daarom niet te verwonderen dat dit programma tot tweemaal toe werd uitgesteld, en naar het zich nu reeds laat uitzien, zal ook nu weer tot uitstel van dit programma moeten worden overgegaan. Er is heel slecht met de bevolking gepraat, waardoor men nu reeds niet weet, waar men aan toe is. Er zijn landmeters die nu reeds abnormaal hoge bedragen vragen tussen SRD 2500,- en SRD 3500,- voor het vervaardigen van een nieuwe kaart, terwijl door de landmeter SRD 50,- moet worden afdragen aan het Glis. Naar bekomen informatie is er slechts één landmetersbureau dat over de juiste apparatuur beschikt om dit werk te kunnen doen. Is het misschien om deze reden, dat de burger weer zoveel geld moet betalen? Al dit soort zaken maken dat deze hele kwestie een bedenkelijk karakter krijgt. U moet weten dat dit programma werd geïnitieerd door Somo en werd doorgedrukt door de laatste ex-minister van RGB. Is er weer een nyan gemaakt? De kleine man is alweer de klos.Mensen met een kleine beurs die toch een nieuwe kaart nodig zullen hebben, worden hierdoor buitenspel gezet. Het wordt tijd dat de regering deze zaak opnieuw gaat bekijken, vooral waar de president zegt te gaan voor de mofina wan. Het volk, dat niet beschikt over een buitenlandse bankrekening met daarop US$ 300,- miljoen dollar, wordt weer bedonderd waar het bij staat en waarvan sommigen jammergenoeg, toch in een hoerastemming blijven. Men blijft het volk bezighouden met Anansi-verhalen en drukt het langzaam dood. Dit programma is gedoemd te mislukken op zo’n manier. Hopelijk worden wij als volk niet gezien als die Kakafowru van de president op wiens kam heet water wordt gegoten om daarna schreeuwend kapot te gaan.

Kort Geding