Tarief passagiersboten met 50 cent verhoogd

Vanaf aanstaande maandag zullen personen die gebruik maken van het boottransport op de trajecten Laarwijk-Domburg, Montressor-Kronenburg, Mariënburg-Margaretha, Nieuw Amsterdam- Leonsberg en Meerzorg-Paramaribo, 50 cent meer moeten betalen per bootrit. Tijdens overleg met het ministerie van Openbare Werken en Transport (OW&T), heeft de Belangenorganisatie Veerboten in Commewijne overeenstemming bereikt om het huidig tarief naar SRD 1,75 te verhogen. De organisatie eiste eerst een tarief van SRD 3,- echter heeft de minister de organisatie gevraagd om de draagkracht van de passagiers in acht te nemen. De laatste tariefsverhoging was in 2008.

De tariefsverhoging was ook noodzakelijk voor de boothouders, gezien de subsidie op brandstof aan deze sector per 1 augustus wordt stopgezet. Gezegd wordt dat de subsidie die vanaf november 2016 niet uitgekeerd is aan de boothouders, zo snel als mogelijk uitbetaald zal worden. De belangenorganisatie zal bij het ministerie van OW&T een overzicht indienen van de boothouders, op basis hiervan zal het ministerie proberen om zo snel als mogelijk de achterstand in de vergunningsbeschikkingen in te lopen.

In september zal er een evaluatiegesprek volgen tussen de organisatie en het desbetreffende ministerie. Hierna zal er een definitief tarief bepaald worden voor de veerboten.  Naar zeggen van de voorzitter van de Belangenorganisatie Veerboten in Commewijne, Michel Nathoe, zijn de boothouders tot nog toe tevreden over het huidige tarief in afwachting van wat er in september besloten zal worden. Hij merkt op dat de brandstofprijs die dan gehanteerd wordt,  invloed zal hebben op de hoogte van de tariefsaanpassing.

Hoewel verwacht wordt dat er in september een ander tarief vastgesteld zal worden, hebben sommige passagiers nu al bezwaar tegen het huidige tarief. Echter zijn er ook passagiers die begrijpen dat de tariefsverhoging van belang is voor de boothouders, zodat ook zij kunnen voorzien in hun levensbehoefte.