Staatsolie sluit productiedelingscontracten af voor twee offshore-blokken

Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft op 13 juli 2017 productiedelingscontracten afgesloten voor twee offshore-blokken. Voor Blok 59 is een overeenkomst getekend met een consortium bestaande uit de oliemaatschappijen ExxonMobil, Hess Corporation en Statoil. Met Statoil is een contract getekend voor Blok 60.

De overeenkomsten zijn het resultaat van Staatsolies ‘Open Door Policy Offshore Suriname’, die liep van 15 september 2015 tot en met 7 september 2016. Gedurende deze periode konden internationale oliebedrijven een bod te doen op open offshore-blokken. Op basis van de vastgestelde criteria zijn de blokken 59 en 60 toegewezen aan respectievelijk het consortium en Statoil. De onderhandelingen met partijen zijn medio oktober 2016 gestart.

De overeenkomsten gelden voor dertig jaar. De contractduur is opgedeeld in een exploratie-, ontwikkelings- en productieperiode. Voor de exploratieperiode is er een minimum-werkprogramma overeengekomen, waarbij onder meer geologisch onderzoek, seismische datavergaring en exploratieboringen zullen worden verricht. Alle kosten in de exploratiefase zijn voor rekening van het consortium respectievelijk Statoil en worden pas terugbetaald nadat zij een commerciële ontdekking doen en die ook in productie brengen. Het contract biedt Staatsolie de mogelijkheid om tot maximaal 10 procent te participeren in de ontwikkelings- en productiefasen.

In de productiedelingscontracten is nadrukkelijk aandacht besteed aan inspectie, veiligheid en het milieu. Eveneens zijn er voorzieningen opgenomen voor werkgelegenheid voor lokaal kader, trainingen, sociale programma’s en de wijze waarop de ontmanteling van faciliteiten aan het einde van de petroleumactiviteiten zal plaatsvinden. Namens Staatsolie ondertekende Managing Director Rudolf Elias beide contracten. Voor het consortium tekenden Erik Oswald (ExxonMobil), Timothy Chisholm (Hess) en Martijn Smit (Statoil). De overeenkomst voor Blok 60 werd ook door Smit namens Statoil getekend.

Blok 59 is ongeveer 11.500 km2 groot en ligt ongeveer 400 kilometer uit de kust, in waterdieptes van meer dan 1900 meter (ultradiep). Blok 60, met een oppervlak van 6.200 km2,

ligt ongeveer 250 kilometer uit de kust, in waterdieptes van 800 tot 1900 meter.

Het Amerikaanse ExxonMobil is het grootste beursgenoteerde olie- en gasbedrijf in de wereld met activiteiten in verschillende delen van de wereld. ExxonMobil heeft samen met haar partners recente, grote olievondsten in Guyana gedaan.

Hess Corporation is een groot, onafhankelijk energiebedrijf actief in verschillende landen. Hess heeft samen met haar partners in Guyana de grote olievondst Liza-1 gedaan. In Suriname heeft Hess reeds een belang van 33,3 procent in Blok 42.

Statoil is het staatsoliebedrijf van Noorwegen dat is uitgegroeid tot een multinational actief in exploratie, productie, raffinage en verscheping van olie en gas. Statoil heeft sedert januari 2014 reeds een belang van 50 procent in Blok 54.