Diploma-uitreiking verpleegkundigen: Respect belangrijk aspect binnen verpleegkunde

Faucia Niamut, verpleegkundig directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en Carol de Baas, waarnemend hoofd van de afdeling Inspectie van het ministerie van Volksgezondheid, hebben vandaag de nadruk gelegd op respect binnen de verpleegkunde. Dit deden ze tijdens de diploma-uitreiking en beëdiging van twaalf studenten die hun opleiding met succes hebben afgerond, in het auditorium van het AZP. Niamut hield de geslaagden voor dat respect bij henzelf begint, alvorens zij zorgvragers met respect kunnen behandelen. Volgens haar is de manier hoe er gecommuniceerd wordt, van groot belang in het beroep. Niamut zei dat gezien de recente ontwikkelingen in de gezondheidssector, zorgvragers nu vrij zijn om te kiezen in welk ziekenhuis zij behandeld willen worden. Zij drukte daarom de geslaagden op het hart om het AZP op een waardige wijze uit te stralen middels een goede dienstverlening, daardoor zullen mensen steeds kiezen voor het AZP.

De Baas drukte de pas geslaagden op het hart om steeds in het belang van de zorg te handelen. Ook moeten zij volgens haar niet bang zijn om hun collega’s aan te spreken bij eventuele fouten, belangrijk is wel hoe zij de persoon aanspreken. De Baas benadrukte dat men niet ervan uit moet gaan dat zij de verantwoordelijke zijn en dus mogen handelen hoe zij willen, omdat er in teamverband gewerkt wordt. Zij motiveerde de geslaagden om verder te studeren en zich in te zetten voor hun land. Het waarnemend hoofd van de Inspectie vroeg de geslaagden om ook rekening te houden met het verplichte uniform en zich hier strikt aan te houden, omdat is gebleken dat verpleegkundigen hun uniform wel dragen, maar een slipper aandoen in plaats van een dichte schoen. De Baas zei dat er tegenwoordig wel zusterslippers zijn die het ministerie wel goedkeurt, maar geen Birkenstock. Niamut gaf aan dat de verantwoordelijkheid van de geslaagden nu begint. Zij spoorde ze aan om hun werk binnen de grenzen, die zij op de opleiding geleerd hebben, te doen en niet te schromen om tien keer te bellen met de specialist, ook als ze geschreeuw moeten incasseren van de arts/specialist. “Wij zijn alle zintuigen van de specialist”, aldus de verpleegkundig directeur. Ook attendeerde zij de geslaagden erop dat zij moeten beseffen dat zonder de zorgvragers, zij geen salaris aan het eind van de maand zouden ontvangen.

Van de 25 studenten hebben 12 vrouwen de opleiding succesvol afgerond. Patricia Baumgart is de grondlegger van de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP). BBL is een interne opleiding van het AZP die scholieren met een mulo-diploma de gelegenheid biedt om intern middels een vierjarige opleiding verpleegkundige te worden, waarbij ze steeds één week theorie en drie weken praktijk volgen. Baumgart zei dat zij 43 jaar lang in Nederland heeft gewoond en bij terugkeer in Suriname heeft opgemerkt dat studenten hier beter leren middels praktijk. Lindy Liauw- Ige- Fa, medisch directeur van het AZP, zei dat het BBL een win-win situatie is voor het ziekenhuis. Zij vertelde dat de studenten zo zichzelf scholen, maar tegelijkertijd ook werken voor het AZP. Zij vroeg de geslaagden om zich in te zetten voor de missie en visie van het AZP. Voor nu zijn er nog twee groepen die moeten afstuderen waarna de BBL geëvalueerd zal worden. De geslaagden zijn: Bahadoer M, Babel N, Jimidar S, Joje O, Kerkhout R, Limon I, Sakia S, Slagveer S, Ida S, Jakhari S, Debidien R en Chikoeri A.

door Johannes Damodar Patak