Berenstein ondersteunt eis vertrek onderwijsminister

Robby Berenstein, voorzitter van C-47, is het volledig eens met de eis van de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS), dat Robert Peneux, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, onmiddellijk moet vertrekken.  De onderwijsbonden hebben naar aanleiding van de uitlatingen van de minister naar onderwijsdeskundige Henry Ori, besloten om het vertrek van de minister te eisen. De minister zou afgelopen zaterdag in het voorlichtingsprogramma ‘Info Educatief’ van het ministerie op radio SRS, Ori onder andere uitgemaakt hebben voor “copycat”, “Pietje Puk”, “mislukte wetenschapper” en “waardeloos mens”.  Berenstein geeft aan dat het niet de eerste keer is dat Peneux zich zo uitlaat. “Ik heb dergelijke uitlatingen bij Van Dijk-Silos en Van der San altijd afgekeurd, laat staan als deze uitspraken gedaan worden door een onderwijsminister die belast is met de opvoeding”, zegt Berenstein. Hij zegt dat hij de onderwijsbonden in hun eis ondersteunt, niet omdat het de onderwijsbonden zijn, maar omdat de minister de man is met wie zij uiteindelijk om de tafel moeten zitten en zijn gedrag veel te wensen overlaat.

Berenstein ziet de verklaring van het ministerie waarin de minister spijt betuigt, niet als een verontschuldiging. “Het ministerie heeft dit probleem zien aankomen en heeft daarom gemeend de uitspraken van de minister te corrigeren”, stelt Berenstein. Voorts benadrukt hij dat de minister steeds zijn verontschuldigingen aanbiedt, maar dat hetzelfde zich weer herhaalt.

Verder is Berenstein hete er helemaal mee eens dat ministers een psychologische test ondergaan alvorens zij benoemd worden voor hun ambt. “Ministers hebben een grote mate van verantwoordelijkheid op zich en moeten stressbestendig zijn. Dit moet aan de hand van een aantal tests gemeten worden”, aldus Berenstein.

door Priscilla Kia