Werknemersorganisatie OM: ‘Rechtsstaat wordt in gevaar gebracht door huidige regering’

Suriname is een rechtsstaat en de belangrijkste kenmerken hiervan zijn, dat burgers gegarandeerd zijn van stabiele instituten die de democratie, de grondrechten, de scheiding der machten (trias politica) en de onafhankelijke rechtspraak moeten garanderen. Nog een kenmerk is; dat de burger erop moet kunnen rekenen dat elk handelen van de regering een basis heeft in de wet, het legaliteitsbeginsel, aldus de Werknemersorganisatie bij het Openbaar Ministerie (WOM).

Met de recente uitspraken van de president van Suriname op 08 juli 2017 te Para, stelt de WOM in navolging van diverse andere instituten en organisaties in het land, dat president Bouterse de Procureur-Generaal (PG) onder druk zet om zijn ontslag in te dienen. “Dit, omdat de regering het niet eens is met de werkwijze van het Openbaar Ministerie (OM) in het 08 Decemberstrafproces waarvan de persoon van Desiré Bouterse de hoofdverdachte is”, aldus WOM. Door deze verregaande publieke uitspraken van de president, stelt WOM vast, dat de rechtsstaat Suriname in gevaar wordt gebracht door de huidige regering. “Dit stellen wij, omdat onder andere de trias politica, een van de kenmerken van een rechtsstaat, veronderstelt dat de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht in een land bij verschillende instellingen moeten”, benadrukt WOM.

Met de zeer suggestieve uitspraken van de president kan met stelligheid worden vastgesteld dat een poging wordt gewaagd de rechtsstaat Suriname te ondermijnen. Immers, het doel van de rechtsstaat is om de burgers te beschermen tegen machtsmisbruik van de overheid. Ook de overheid moet zich aan de wet houden en mag dus de vrijheden en rechten van de burgers en instituten niet zomaar beperken. Suriname is geen politiestaat, dus er is geen ruimte voor willekeur.

WOM eist daarom van de regering dat zij het pad van intimidatie aan het adres van het OM, in casu ic de PG als hoofd van het OM verlaat, omdat zij noch in een politie-, noch in een totalitaire staat wenst te leven in Suriname. “Wij zullen niet schromen alle ons ten dienste staande legale middelen te gebruiken om te strijden voor behoud van de rechtsstaat Suriname. Wij vragen de president als hoofd van de regering, daarom om iedere vorm van inmenging in de onafhankelijke rechtspraak die aan de Rechterlijke Macht is toebedeeld, per onmiddellijk te staken en de grondwet van Suriname te eerbiedigen”, aldus WOM. Artikel 142 van de Grondwet van Suriname is volgens WOM vrij duidelijk waar het het ontslag van de PG betreft. Zij roept daarom ook alle strijdmakkers en kameraden binnen de vakbeweging op om zich solidair te verklaren met het standpunt van de WOM en over te gaan tot de orde van de dag.