Vreedzame samenkomst ter ondersteuning van PG, HvJ en rechters

Het Burger Collectief, We zijn Moe, Seti Sranan en The Next Generation, hebben vandaag een vreedzame samenkomst gehouden op de stoep van het Hof van Justitie (HvJ). Dit ter ondersteuning van de Procureur-Generaal (PG), het HvJ, en alle rechters. Middels een verklaring lieten zij weten dat zij deze instituten/ mensen een hart onder de riem te steken en hen moed in willen spreken, zodat zij zich gesterkt voelen om elke vorm van intimidatie te negeren. Ruim zestig mensen hebben deelgenomen aan de vreedzame actie. De groepen doen een dringend beroep op de regering niet aan de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te tornen en zich te houden aan de grondwet en aanverwante wetten. Zij brengen de regering in herinnering dat artikel 141 lid 2 van onze Grondwet, duidelijk aangeeft dat de leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast zijn en dat de PG bij het HvJ voor leven is benoemd. Dit, zodat de PG en de rechterlijke macht onafhankelijk zijn van de uitvoerende macht, de regering. “De ondeelbare, universele waarden van de menselijke waardigheid, vrijheid, gelijkheid en solidariteit zijn gebaseerd op de principes van democratie en de rechtsstaat”, aldus de organisatoren van de vreedzame vereniging. Volgens hen ligt het ook aan de totale samenleving om de rechten, vrijheden, en beginselen van de Republiek Suriname te beschermen en te handhaven wanneer deze onder druk staan.

Zij doen een beroep op de samenleving, in het bijzonder de rechterlijke organisaties, ervoor te waken dat onze rechtsstaat niet verder wordt ondermijnd.

De president heeft onlangs aangekondigd dat hij in ‘s landsbelang de kwestie rond het opzeggen van het vertrouwen in de PG zal heroverwegen. Toch waren velen onder de aanwezigen van mening dat de president niet te vertrouwen is en dat hij mogelijk een stap terug heeft gedaan om een grote sprong te maken.

door Johannes Damodar Patak