Studenten Havo/Vwo horen uitslag later dan gepland

Onlangs is vernomen dat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), de uitslagen van Havo/Vwo-examens heeft uitgesteld. Onderwijsminister Robert Peneux, bevestigt dit en geeft aan dat de gecommitteerden meer tijd nodig hebben om het examenwerk te corrigeren. Volgens de gecommitteerden zijn er nog veel fouten die gecorrigeerd moeten worden, alvorens de cijfers in overleg met de examencommissie vastgesteld kunnen worden. De Vwo-studenten horen de uitslag niet meer op 17 juli, maar op 19 juli, terwijl dat voor de Havo-studenten vastgesteld is op 18 juli in plaats van 14 juli. Balram Soemeer, voorzitter van het  VOS-directeurenberaad, wenste de redactie niet te woord te staan en verwees voor verdere informatie naar Starnieuws. De voorzitter heeft aan Starnieuws gezegd, dat hij het jammer vindt dat de bekendmaking van de uitslagen uitgesteld is voor alle scholen. Hij geeft verder aan dat diverse scholen wel zo ver zijn om de resultaten, zoals gepland kenbaar te maken.

Soemeer vindt het vooral jammer voor de studenten die een herkansing krijgen, omdat zij minder tijd zullen hebben om te studeren voor het herexamen. Hij wees verder ook erop dat studenten die voor verdere studie naar het buitenland gaan, hun diploma’s nodig hebben, die ze nu wat later zullen ontvangen. Aan Peneux is gevraagd als de herkansingsperiode verschoven zal worden. Volgens hem zal het ministerie deze kwestie nog bekijken. Hetzelfde geldt voor studenten die voor verdere studie naar het buitenland moeten. “Voor nu moeten we eerst wachten op de uitslag, daarna kan er een besluit genomen worden. Primair is dat wij ons erop richten dat alle cijfers op een betrouwbare manier tot stand zijn gekomen”, aldus de minister.