OGV en de Stichting 8 december 1982 roepen op tot waakzaamheid

De Organisatie voor Gerechtigheid en Vrede (OGV) en de Stichting 8 december 1982, roepen de samenleving middels een verklaring op om waakzaam en alert te zijn voor pogingen van subversieve elementen in onze samenleving die moedwillig aansturen op onrust en chaos, ten einde het 8 decembermoorden strafproces desnoods met gewelddadige middelen stop te zetten.

De verklaring van beide organisaties luidt als volgt:

Na de strafeis van 20 jaar tegen de hoofdverdachte in het 8 decembermoorden strafproces, de heer D.D. Bouterse, hebben deze hoofdverdachte en aan hem politiek en strafrechtelijk gerelateerde personen, alsmede de regering van Suriname, een schaamteloze aanval ingezet op de rechterlijke machten de procureur-generaal in Suriname. Wij noemen hierbij onder meer:

De intimidatie van de rechterlijke macht door het DNA-lid en fractieleider van de NDP, A. Misiekaba, nota bene in een openbare vergadering van DNA;

De bedreigingen van de leden van de rechterlijke macht door de voorzitter van de NDP, de heer D.D. Bouterse en andere NDP-toppers, in een voor dat doel gehouden structurenvergadering van de NDP;

Het bekladden van de rechterlijke macht en oproepen tot maatregelen tegen de Surinaamse rechters door de heer Dew Baboeram, in radioprogramma’s op de staatsradio;

Het persoonlijk bekladden van leden van de rechterlijke macht door de 8december moordverdachte, de heer H. Naarendorp, in een speciaal regeringsprogramma op de staatstelevisie;

Het intimideren van de procureur-generaal door in een regeringsvergadering het vertrouwen in hem op te zeggen en hem mee te delen dat de regering verwacht dat hij zijn ontslag indient, of anders zal worden ontslagen. Al deze door de regering onder leiding van de hoofdverdachte tevens president D.D. Bouterse gecoördineerde activiteiten, zijn bedoeld om de rechterlijke autoriteiten in Suriname te intimideren en om de rust in de Surinaamse samenleving te verstoren, door het aanjagen van angst onder onze bevolking. Onze organisaties spreken daarom hun afkeuring en verontwaardiging uit over deze activiteiten die een schandvlek zijn voor de Surinaamse democratische rechtsstaat.

Onze organisaties hebben echter met veel vertrouwen kunnen vaststellen dat een breed veld van religieuze, politieke en maatschappelijke organisaties, de poging tot intimidatie van de procureur-generaal in Suriname door de regering resoluut heeft afgekeurd. Al deze organisaties hebben daarbij het belang van het beschermen van de rechtsstaat en de onafhankelijkheid van de procureur-generaal en onze rechters volledig onderschreven.

Onze organisaties zijn van oordeel dat het 8 decembermoorden strafproces tegen alle verdachten normaal, doch met verhoogde voortvarendheid moet worden voorgezet, en dat aan eventuele veroordelingen tot gevangenisstraf onverkort uitvoering dient te worden gegeven. Onze organisaties roepen de burgerij op waakzaam en alert te blijven voor pogingen van subversieve elementen in onze samenleving die moedwillig aansturen op onrust en chaos, ten einde het 8 decembermoorden strafproces desnoods met gewelddadige middelen stop te zetten.

God zij met ons Suriname.