NPS: ‘President komt tot bezinning’

De Nationale Partij Suriname (NPS) constateert dat president Desi Bouterse tot inkeer is gekomen en het inzicht heeft gekregen om zijn besluit ten aanzien van het opzeggen van het vertrouwen in de Procureur-Generaal (PG), Roy Baijdnath Panday, in heroverweging te nemen.  De NPS concludeert dat de president rekening zal dienen te houden met de vele protesten die zijn losgebarsten in de samenleving om de Grondwet van de Republiek Suriname te respecteren.

De NPS heeft vrijwel meteen na het bekend worden van de ongenuanceerde uitspraken van de president, op een vergadering van de partij in het district Para, haar structuren bijeengebracht en haar ernstige afkeuring over de uitspraken geuit. De partij benadrukt nogmaals dat de trias politica gerespecteerd en gehandhaafd moet blijven en dat onderlinge inmenging van de machten geenszins getolereerd zal mogen worden. De NPS stelt dat wij een geciviliseerde maatschappij leven, waarin democratie en rechtsstaat de sleutelwoorden zijn voor de ontwikkeling van ons land. Dat zijn grondbeginselen die de president zich niet alleen nu, maar gedurende zijn hele regeerperiode, eigen moet maken en naleven. De NPS zegt dat zij de verdere ontwikkelingen in een vreedzame voortzetting van het 8 decemberproces op de voet blijft volgen. Voorts roept de partij de president op om elke inmenging in de zaak achterwege te laten.