Professor Ori stoort zich niet aan kritiek

Professor Henry Ori stoort zich niet aan de kritiek die de afgelopen periode naar hem toe is geuit door minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur en professor Hubert Rampersad. De minister heeft middels een persbericht zijn verontschuldigingen aangeboden aan de samenleving voor zijn harde uitspraken. Echter heeft de minister zich niet persoonlijk verontschuldigd tegenover Ori en noemt hij Rampersad wel professor in zijn persbericht, maar Ori niet. Ori zegt hierover dat hij geen lange discussies zal gaan voeren met mensen over zijn professorschap en dat hij rustig zijn nieuwe aanstelling aan de Vrije Universiteit van Brussel (VUB) afwacht. Ori benadrukt dat hij de titel van professor tot nu toe draagt. Hij erkent dat hij de titel ‘gastprofessor’ heeft, omdat hij niet in vaste dienst is van de VUB.

Hij merkt op dat mensen dat niet begrijpen, maar dat in feite het verschil alleen gelegen is in de dienstbetrekking en niet in het professorschap. Overigens zegt Ori dat de kritiek rond zijn professorschap, geen negatief effect heeft gehad op zijn studenten, die hebben juist het tegendeel bewezen door ondersteunde berichten naar hem toe te sturen. Ori is ervan overtuigd dat men politiek wil scoren, aangezien hij lid is van de VHP. Hij is nog bezig te kijken welke juridische stappen hij zal nemen, rekeninghoudend met de lange duur van rechtszaken. Voor nu zal Ori alleen waar nodig zakelijk ingaan op beschuldigingen.

-door Johannes Damodar Patak –