NADERE BESCHOUWING OF AFZIEN VAN BESLUIT?

Volgens een door de regering uitgegeven persbericht heeft president Bouterse maandagavond een onderhoud gehad met mr. Roy Baidjnath Panday, procureur-generaal (PG) bij het Hof van Justitie .Volgens de aan de media gezonden persverklaring, heeft Bouterse besloten de huidige situatie aan een nadere beschouwing te onderwerpen. De president had, zoals bekend en waar een lawine aan kritiek over was ontstaan, het vertrouwen in mr. Baidjnath Panday opgezegd. De procureur-generaal had afgelopen zaterdag zelfs een schrijven per deurwaardersexploot ontvangen waarin hij werd beschuldigd van ernstig wangedrag. Waar dit wangedrag op gebaseerd is, is voor velen tot op heden onduidelijk gebleven. Het Nationaal Informatie Instituut (NII) bracht gisteren de verklaring uit die als volgt luidt: ‘Uit verschillende mediaberichten is gebleken, dat er enige onduidelijkheid is ontstaan met betrekking tot de positie van de procureur-generaal bij het Hof van Justitie. De president heeft een constructief gesprek gehad met de genoemde functionaris. Alhoewel er een verschil van mening bestaat, heeft de president indachtig het hoger ‘s landsbelang het besluit genomen om de ontstane situatie aan een nadere beschouwing te onderwerpen’. Tot zover het bericht afkomstig van het NII. De situatie die men schetst in het voormelde bericht, is niet door de PG gecreëerd, maar door de president op een NDP-bijeenkomst in Para. Verstrekkende uitlatingen werden gedaan en daarbij was de PG, als hoofd van het Openbaar Ministerie (OM), onder meer het mikpunt. Bouterse heeft heel duidelijk moeite met de strafeis van 20 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf van mr. Roy Elgin, gedaan in de burgerkamer van de Krijgsraad in het 8 decembermoorden strafproces. En voor deze strafeis zou de PG dan moeten boeten en moeten opstappen, volgens de president. Het staatshoofd en hoofdverdachte in deze mega-strafzaak, is één ding echter vergeten en dat is, dat de PG voor het leven benoemd is en dat hij niet zomaar net als een andere hoge ambtenaar, kan worden weggejaagd. En juist omdat hij die mogelijkheid ontbeert, is er gisteren groot protest ontstaan, geuit door verschillende voorname maatschappelijke organisaties op het plan van de president. De goed en juridisch onderbouwde kritiek heeft de president zeker aan het denken gezet en hem doen besluiten de ‘situatie’ aan een nadere beschouwing te onderwerpen. De PG wegwerken gaat niet zomaar en zal het evenwicht, dat er behoort te zijn binnen de trias politica teniet doen en dat kan ten enen male niet worden getolereerd in een democratische rechtsstaat. Gelukkig heeft Bouterse dat voor dit moment willen inzien. De vraag die onmiddellijk in deze kwestie rijst, is wie de adviseurs van de president eigenlijk zijn. Gaat het hier om pseudo-juristen die de man alleen maar in zijn hemd hebben laten staan, of heeft Bouterse uit blinde woede wegens de strafeis van mr. Elgin op emotionele wijze gereageerd? Het antwoord hierop zal te zijner tijd wel gegeven worden. Inmiddels heeft Bouterse besloten de situatie aan een nadere beschouwing te onderwerpen, hetgeen natuurlijk niet inhoudt dat het staatshoofd van zijn eerder genomen voornemen afziet. De Fransen zeggen zo mooi: “reculer pour mieux sauter”, hetgeen letterlijk betekent: “terugtreden om beter te kunnen springen”, maar ook een andere strekking heeft en die is : ‘’een klein voordeel opgeven om later groter te kunnen krijgen’’. En juist daarom moet men goed naar de verklaring van het NII kijken en beseffen dat de kous voor Bouterse nog niet af is. Bij hem gaat het immers om in het gehele 8 Decemberstrafproces uiteindelijk toch straffeloos te blijven. De PG dient er naar onze mening constant rekening mee te houden dat men de koppen bij elkaar zal steken, om zo een ander scenario te bedenken.

****

Stuitend en bijna niet te geloven zijn de banale bewoordingen die de minister van Onderwijs recentelijk gebruikte in een conflict met een hoogleraar. Wat de hoogleraar ook zou hebben gezegd en waarover de minister zich ook wenste druk te maken , mocht geen reden zijn om op zo een platvloerse manier uit de school te klappen en de tegenpartij zo zwaar te beledigen. Volkomen terecht kwamen er dan ook afkeurende reacties tegen de bewindsman. Een minister van Onderwijs behoort het boegbeeld te zijn binnen het gehele onderwijssysteem en respect af te dwingen bij alle leraren, docenten, leerlingen en studenten. Een minister van Onderwijs dient zich daarom voorbeeldig te gedragen en kan zich op geen enkele wijze vergalopperen aan profane uitingen. Gelukkig heeft de man ingezien dat hij zich niet zo moest uitlaten. De man heeft nu ook laten zien dat zijn ex-collega op Justitie en Politie, niet de enige uit het kabinet Bouterse is met een korte lont. De minister moet daarom in het vervolg zeker tot twee tellen alvorens hij zo drastisch en onbehouden zijn frustraties kenbaar maakt.