‘Heroverweging Bouterse teken tot inkeer’

“De grondwet biedt geen ruimte voor het oorspronkelijke doel van president Desiré Bouterse met betrekking tot het opzeggen van het vertrouwen in de Procureur-Generaal (PG), maar zijn heroverweging van deze kwestie is een goed teken dat hij tot inkeer komt”, zegt Guno Castelen, voorzitter van de Surinaamse Partij voor Arbeid (SPA).

In een persverklaring die het Nationaal Informatie Instituut (NII) heeft uitgebracht, wordt vermeld dat Bouterse een constructief gesprek gehad heeft met de PG. Volgens NII is er onduidelijkheid ontstaan met betrekking tot de positie van de PG bij het Hof van Justitie. De president heeft, hoewel er een verschil van mening bestaat, indachtig het hoger ’s landsbelang het besluit genomen om de ontstane situatie aan een nadere beschouwing te onderwerpen.

Castelen benadrukt dat binnen de rechtsstaat en binnen de gedachte van trias politica, er nimmer dergelijke intimiderende uitspraken gedaan mochten worden door de president in de richting van het Openbaar Ministerie (OM) en de rechterlijke macht. “Als voorzitter van de SPA, vraag ik me af welke richting we opgaan met deze uitlatingen”, aldus Castelen.

Verder haalt hij aan dat de president in het parlement andere dingen zegt dan wanneer hij voor zijn partijgenoten staat. Castelen wijst op hetgeen de president zei tijdens zijn eerste jaarrede: “Een ieder is gelijk aan de wet”, daarmee gaf de president volgens hem aan dat ook de president ervan op de hoogte is dat hij zich dient te schikken naar de wet.

“Maar wanneer de president voor zijn partijgenoten staat, heeft hij de neiging om dingen te zeggen die afkeurenswaardig zijn en hij denkt niet na over de mogelijke gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien”, haalt de SPA-voorzitter aan.

Aan de hand van de uitlatingen die de president heeft gedaan, waar hij een verzoek doet aan de PG zijn functie neer te leggen, is Castelen van mening dat hij geen duidelijke studie heeft gemaakt van onze grondwet. “De president heeft veel bevoegdheden, maar zijn bevoegdheden zijn ook gelimiteerd”, aldus Castelen.

-door Richelle Mac-Nack-