‘Geen sprake van aanpak criminaliteit zonder geld’

Volgens Edward Belfort, Abop-parlementariër, kan er niet meer gesproken worden over de aanpak van criminaliteit, omdat er geen geld is. “Er was een bedrag van 10 miljoen begroot voor het ministerie van Justitie en Politie (JusPol), dat is verworpen. Uiteindelijk werd er minder geld beschikbaar gesteld waarmee de tweedehandse voertuigen gekocht werden”, zegt Belfort.

Het geld is intussen al op en de criminaliteit kan niet zonder geld aangepakt worden. Bovendien zit het land langer dan een maand zonder een Justitieminister.

Belfort zegt dat de nieuwe minister zonder geld ook niet veel zal kunnen uitvoeren en merkte op dat de minister sterk in zijn/haar schoenen zal moeten staan.

Geruchten doen de ronde dat Ivan Graanoogst en Sharmila Mansaram getipt zijn voor de post van minister op JusPol. Nadat er een enorme lijst van kandidaten is afgewerkt, zijn deze twee kandidaten overgebleven, omdat de anderen niet voldeden aan het profiel vanwege een bevlekt verleden. Belfort zegt geen uitspraken te willen doen over de kandidaten, maar geeft aan dat als de president praat over een bevlekt verleden, hij zichzelf moet afvragen als hij wel bevoegd is voor de post die hij bekleedt. Overigens zegt Belfort dat hij benieuwd is wie de nieuwe minister zal worden.

“Het land zit momenteel in een moeilijke financiële situatie, terwijl de criminaliteit aan het stijgen is en JusPol en Korps Politie Suriname, stuurloos zijn”, stelt Belfort. Hij is van mening dat alles wat de president aanraakt, besmet raakt met een virus van achteruitgang en vraagt de president daarom de rechterlijke macht met rust te laten. Ook roept hij de president op te stoppen met het doen van uitspraken die niet passen binnen de samenleving. “De president is niet in staat het land te leiden, hij moet de macht gewoon teruggeven aan het volk”, aldus Belfort.

-door Priscilla Kia-