Comité-Generaal vermoedelijk naar donderdag

Volgens planning zou De Nationale Assemblee (DNA) vandaag in een Comité-Generaal vergaderen over de kwestie Alcoa en de volksgezondheid. Echter is de vergadering niet doorgegaan. VHP- parlementariër Asiskumar Gajadien, zegt desgevraagd dat de vergadering vermoedelijk naar donderdag wordt verschoven. Vooralsnog heeft hij geen officiële mededeling ontvangen. Gajadien heeft meerdere malen aangegeven in DNA geen voorstander te zijn van een Comité-Generaal, maar van een openbare vergadering. Hij zegt dat hij benieuwd is wat er te bespreken is achter gesloten deuren in de bovengenoemde kwesties.

Volgens de  parlementariër zal er middels discussie getracht worden om de geheimhouding van de vergadering op te heffen, zodat de bevolking ook geïnformeerd kan worden over de ontwikkelingen binnen de gezondheidssector en Alcoa. Over het verloop van de begrotingsbehandeling, zegt Gajadien dat hij uitkijkt naar de beantwoording van de regering op de vragen gesteld door DNA.

De directeur van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft aangegeven, dat er een lijst met alle concessiehouders vrijgegeven zal worden. Echter is dit tot nog toe niet gebeurd. Gajadien geeft aan dat ons land is toegetreden tot de Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), waardoor transparantie gewenst is. Hij hoopt dat de regering zich aan haar woord zal houden en daadwerkelijk de namen van de concessionarissen bekend zal maken. Gajadien vertelt dat hij vanaf zijn aantreden als DNA-lid, de president een brief heeft geschreven over het publiceren van elke grondafgifte. Volgens hem zijn er wat beloftes gedaan, maar die zijn nooit waargemaakt. Als voorbeeld haalt hij aan dat in de laatste periode van de toenmalige president, Ronald Venetiaan, er lijsten gepubliceerd werden over grondafgifte Gajadien had gehoopt dat president Desiré Bouterse dit zou voortzetten. Maar na bijkans zeven jaar regering Bouterse, merkt hij op dat van enige publicatie geen sprake is. Het is volgens hem zelfs zo dat sommige openbare registers op het hypotheekkantoor verworden zijn tot geheime registers. Gajadien heeft hieromtrent ook vragen gesteld aan de regering in DNA.

-door Johannes Damodar Patak-