Jogi: ‘Criminaliteit is uitstraling van slecht beleid’

Gisteren zijn er op twee afzonderlijke plaatsen roofmoorden gepleegd. Een manager van KFC is vermoord met een ijzeren staaf en een baco en in het ressort Nieuwe Grond is een 32-jarige man door het hoofd geschoten. Een toename van de criminaliteit is zeker te merken in onze samenleving. VHP-parlementariër Mahinder Jogi, zegt desgevraagd dat de criminaliteit in ons land een uitstraling is van het slechte beleid dat de regering voert met als gevolg dat de burgers in het land de dupe worden. Hij zegt dat er een gevoel van grote onveiligheid in de samenleving heerst.

Jogi benadrukt dat het voor criminelen niet uitmaakt welke politieke kleur je hebt, maar dat zij elk moment van de dag kunnen toeslaan.  Hij merkt op dat wij vandaag de dag nergens meer veilig zijn. “ Is dit wat het volk verdient? Is dit de regering die het volk verdient?”, aldus Jogi.

Hij voert aan dat de oppositie meerdere malen in De Nationale Assemblee (DNA) aandacht voor de criminaliteit heeft gevraagd en zelfs ook een motie heeft ingediend, maar deze is afgewezen en bestempeld als stemmenmakerij. Terwijl ons land verder bergafwaarts gaat, merkt Jogi op dat de regering zich niet bekommert hierover. Hij geeft aan dat de coalitie zich alleen maar focust op het 8 Decemberstrafproces en de veiligheid van hun partijvoorzitter, Desiré Bouterse. De NDP- fractieleider heeft in DNA gezegd, dat indien er een vonnis komt tegen Bouterse in het decemberstrafproces dit terzijde zal worden gelegd, als er dergelijke uitspraken worden gedaan, kan er volgens Jogi niets beters verwacht worden van de burgers buiten het parlement. Hij vertelt dat DNA-voorzitter Jennifer Geerlings- Simons dit ook heeft toegelaten in het hoogste college van staat. Jogi is van mening dat hierdoor crimineel gedrag uitgelokt kan worden. Hij zegt dat de regering geen tijd heeft om beleid en middelen te zoeken om het Korps Politie Suriname (KPS) en de rechterlijke macht te versterken. Het is al bijkans een maand dat het ministerie van Justitie en Politie geen minister heeft. Jogi zegt aan dat de regering vermoedelijk op zoek is naar iemand die kan dansen naar de pijpen van de regering om bevel te geven aan de procureur-generaal en het Hof van Justitie, tegen alle regels in.

door Johannes Damodar Patak