HOPELOZE TOESTAND BIJ ROGB

Dat het op het ministerie van ROGB niet goed gaat, ondanks alweer de komst van een nieuwe minister, is alom bekend. Het zal niet te verwonderen zijn dat deze minister met al haar goede voornemens, niet goed uit de verf zal komen met naast haar een directeur, die denkt dat het ministerie haar eigendom is. Deze directeur is de schrik op het ministerie en verstoort daardoor de onderlinge samenwerking en verstandhouding onder het personeel. Wie niet naar de ondubbelzinnige pijpen van deze tante danst, mag zijn of haar biezen pakken. Met iemand die zo een attitude erop nahoudt, valt niet samen te werken. Door toedoen van deze mevrouw, worden stukken die getekend moeten worden door de minister en of andere diensthoofden, niet getekend en worden zakenlui en de gewone burger nodeloos gedupeerd. Door deze opstelling ontbeert het land ook weer inkomsten, die het hard nodig heeft. Dit krijg je wanneer men niet alleen de kennis niet heeft, maar ook nog een goed karakter mist om op zo’n post geregeld te worden. Velen binnen de samenleving ontkomen niet aan de indruk dat dit gedrag (opstelling) hoogstwaarschijnlijk komt vanwege het feit dat die mevrouw een zeer goede band heeft met iemand in een zeer hoge positie. Indien dit waar zou zijn, dan heeft deze persoon zich deerlijk vergist. Het kan ook zo zijn dat hij vergat door te geven dat ook deze tante over een of andere korte lont beschikt. Niet zo lang geleden moest ook het hoofd van de afdeling Grondinspectie eraan geloven. Jammer voor hem dat broer Brammetje niets voor hem heeft kunnen betekenen. Die had het te druk met de voorbereiding van het dertigjarig bestaan van de paarse club. De verhalen dat de ambtenaar daar zit voor het volk, kloppen van geen kant, en zeker niet bij ROGB. De fout die deze mevrouw maakt, is dat ze er geen rekening mee houdt, dat ook haar dagen snel geteld kunnen zijn. Ze moet begrijpen dat het op dit ministerie gaat om domeingronden die eigendom zijn van het volk, dus niet haar eigendom. De president wordt bij deze geadviseerd deze pseudo-minister (directeur) zo snel als mogelijk te vervangen, zodat de huidige minister die veel goed werk verricht heeft in Wanica als DC, haar werk eindelijk naar behoren kan doen, waardoor ook de burger geholpen wordt bij een vlottere afhandeling van zaken. We benne benieuwd.

Een burger.