Rosebel Gold Mines boekt winst

Iamgold Rosebel Gold Mines N.V. sluit het boekjaar 2016 af met een nettowinst van US$ 24,7 mijloen. Vorig jaar leed het bedrijf voor het eerst verlies. Gisteren heeft het bedrijf in de Royal Ballroom van Torarica een presentatie gehouden over de financiële resultaten van 2016. Tijdens de presentatie kwam naar voren dat Rosebel 10.000 ounces (322 kg) meer heeft geproduceerd dan in het boekjaar 2015. De totale productie van 2016 bedraagt 311.808 ounces (ongeveer 10 ton). De omzet van het bedrijf bedraagt US$369,7 miljoen. Na aftrek van de productiekosten inclusief royalty’s, belastingen en investeringen, is de winst vastgesteld op het bedrag van US$ 24,7 miljoen.

De bijdrage van Rosebel aan de overheid bedraagt US$ 46 miljoen. US$ 24,6 gaat naar Royalty’s, US$ 12,6 miljoen naar belastinginkomsten en US$ 8,8 miljoen naar loonbelasting. De manager Legal and Corporate Affairs bij Rosebel, Sharmila Jadnanansing, gaf tijdens haar toespraak aan dat de werknemers zich hard hebben ingezet om deze resultaten te bereiken. Verder hebben de gunstige goudprijzen, hogere productie, strakke maatregelen, dalende brandstofprijzen en verlaagde productiekosten, ervoor gezorgd dat het bedrijf het veel beter gedaan heeft dan het jaar daarvoor. Door het bezuinigingsbeleid, was Rosebel Gold Mines genoodzaakt om 10 procent van de werknemers te laten gaan. Verder maakt het goudbedrijf er ook melding van dat er geen fatale bedrijfsongevallen zijn geregistreerd. Wel zijn er recentelijk drie werknemers het slachtoffer geworden van een gewelddadige aanvallen door illegale goudzoekers.

Voor dit jaar heeft het bedrijf positieve perspectieven. Jadnanansing zei dat de stijgende goudprijzen voordelig zullen zijn, echter wordt er niet op gerekend. Ook zal Rosebel er zorg voor dragen dat de productiekosten laag blijven. Rosebel heeft zijn concessiegebied ook uitgebreid met het 5000 ha grote ‘Saramacca property’.

Nu wordt er samen met de overheid gewerkt aan een overeenkomst voor het nieuwe project, waarbij de overheid voor 30 procent kan deelnemen. Verder is er ook gewerkt om rust te brengen in de kwestie met de kleine en middelgrote goudzoekers. Deze hebben zich verenigd en er is afgesproken dat alleen geregistreerde goudzoekers voor een periode van twee jaar goud mogen mijnen in het concessiegebied van Rosebel. De plek waar deze goudzoekers mogen mijnen, ligt 8 kilometer verwijderd van Nieuw Koffiekamp.

door Richelle Mac-Nack