HET WAS TE VERWACHTEN

De N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS) heeft thans te veelvuldig te maken met afnemers van elektrische energie die hun rekeningen veel te laat of helemaal niet meer voldoen. Dat wil zeggen, dat men wel de geleverde stroom van de EBS gebruikt, maar gewoon niet betaalt. Waar zou dat nou aan liggen? Het kan zijn dat men gewoon op kwaadwillige wijze de rekeningen niet wenst te betalen of gewoon het geld aan het einde van de maand ontbeert om de stroomrekening te voldoen. De overheid heeft in het kader van afspraken met het IMF destijds besloten de tarieven voor nutsvoorzieningen aanmerkelijk te verhogen. En juist deze verhogingen hebben diep gesneden in het maadelijks budget van de doorsnee burger. En of dat nog niet voldoende was, werden er andere verhogingen doorgevoerd, we denken daarbij aan de tarieven voor water en natuurlijk ook de meest drukkende de prijzen voor gasoline en diesel bij de pompstations. Door de ernstige devaluatie van de SRD ten opzichte van de dollar van 3.35,- naar 7.60,- SRD, zijn de kosten van levensonderhoud met raketsnelheden de lucht ingeschoten en die hebben het maandelijks loon van een ieder zwaar aangetast. De inflatie laat nog dagelijks van zich horen en heeft velen doodgewoon verarmd. Recentelijk nog werden de prijzen voor benzine en diesel verhoogd, hetgeen het maandelijks budget nog verder heeft verzwakt. Ook de verhoging van de bustarieven maakt thans veel mensen radeloos . Dan is het helemaal niet vreemd, dat men geen geld overhoudt om de stroomrekening te betalen. Het is nog altijd zo dat voeding prioriteit nummer één is binnen een gezin en al het andere daarna komt. En dan te bedenken dat men vanuit het ministerie van Financiën het vaste plan heeft om begin volgend jaar de belasting over de toegevoegde waarde, btw, in te voeren om hiermede nog meer geld uit de zakken van de loontrekkers en anderen te kloppen. Hoeveel moet dit volk nog inleveren om een regering die in ernstige financiële nood verkeert en dat zelf in de hand heeft gewerkt, op de been te houden? Deze week werden ook nog meerkosten bij de douane bekendgemaakt. Importeurs moeten voor het strippen van containers nog meer geld ophoesten en die kosten komen uiteindelijk toch ten nadele van de consument. En zo zakken de meeste mensen steeds verder weg in de financiële misère. De EBS klaagt nu, straks zullen andere overheidsinstanties met soortgelijke klachten komen van burgers van dit land die hun rekeningen niet meer kunnen betalen en zulks dan ook niet doen. Maar wie is eigenlijk de grootste wanbetaler in dit land? Juist ja , de overheid betaalt al langer dan 4 jaar haar rekeningen niet aan personen en instanties en heeft al menig bedrijf in een faillissement doen belanden. Dat de EBS thans slachtoffer wordt van wanbetaling, is het gevolg van het plukbeleid van de regering Bouterse I en II.