Santokhi confronteert regering met tegenstellingen in OP

VHP-voorzitter Chan Santokhi tevens lid van De Nationale Assemblee (DNA), heeft de regering gisteren tijdens de begrotingsbehandeling en het Ontwikkelingsplan (OP), een spiegel voorgehouden over de tegenstellingen die er staan in het OP. Hij noemde in dit kader het suikerrietproject dat de regering gaat uitvoeren, terwijl de keiharde realiteit is dat het suikerrietproject oftewel Ethanolproject, is stopgezet. De regering geeft in het OP ook aan dat zij het waterbeleid duurzaam zal gaan ontwikkelen, maar Santokhi zei dat haast alle oppervlaktewateren van ons land als concessie zijn uitgegeven aan het buitenland middels presidentieel besluit op 16 maart 2012. Over het milieubeleid, zei hij dat de regering aangeeft dat er een duurzaam milieubeleid zal worden ontwikkeld om verantwoord gebruik van de natuur te bevorderen, maar op Braamspunt worden vergunningen gegeven aan vriendjes, zonder rekening te houden met de gevolgen voor het milieu, de protesten van het parlement en internationale organisaties.

In het OP heeft de regering het over het nationaal planapparaat, dat volgens hen een voorwaarde is voor het slagen van het OP. Santokhi zei dat de regering zelf het planapparaat vanaf 2010 heeft afgezwakt en benadrukte dat kapotmaken snel gaat, maar dat opbouwen een langdurig proces is op basis van vertrouwen. Hij merkte op dat in het OP de aanpak van corruptie totaal niet wordt genoemd, hetgeen ook wat zegt over de integriteit van het OP. “Corruptie is geïnstitutionaliseerd in Suriname en beïnvloedt de ontwikkeling van het land negatief. Zij beïnvloedt de factor productiviteit in negatieve zin. Dit vraagstuk zal een speciaal hoofdstuk moeten krijgen in het OP”, aldus Santokhi.

Hij zei, dat terwijl de regering met bijna iedereen ruzie maakt, zeker met de sociale partners, vakbeweging en het bedrijfsleven, er in het OP gesteld wordt dat de oplossing van problemen ligt in samenwerking, solidariteit, dialoog en overleg. In het OP is ook opgenomen een strategische langetermijnvisie, namelijk Vision 2035. De VHP-voorzitter zei dat de regering een uitgewerkte strategie voorbereid gekregen heeft van de VHP, namelijk Vision 2030, welke overboord is gegooid. Dat de regering eerst de begrotingen indient en daarna het OP, laat volgens Santokhi zien dat de begrotingen geen uitwerking geven aan het OP. Hij benadrukte ook dat de belangrijkste randvoorwaarden in het OP niet aanwezig zijn, waaronder vertrouwen. “Hoe zal de regering dit geschonden vertrouwen herstellen?”, vroeg Santokhi. Het OP noemt als voornaamste uitgangspunt voor ontwikkeling het OP. Volgens Santokhi is dit een verkeerd uitgangspunt en moet het primaire uitgangspunt zijn: de potentie en het gewenste mens- en maatschappijbeleid, de bestaande en objectieve berekening armoedegrens en internationaal erkende en door ons geaccepteerde goedgekeurde duurzame ontwikkelingsdoelen.