VRIENDEN HELPEN AAN EXTRA SALARIS

De komende maand zal het vuilniszakkenproject van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) officieel gelaunched worden. Hiermee hoopt de regering structuur te brengen in de vuilophaaldienst en ook geld te genereren. De bedoeling is dat elk district voorzien wordt van een andere kleur vuilniszak. Hiervoor zullen de mensen wat meer moeten betalen. Burgers die niet deze zakken kopen, zullen met hun vuil thuis blijven zitten, want zoals eerder bekend is gemaakt door de RO-minister, zullen alleen zakken die een bepaalde kleur hebben die hoort bij het desbetreffende woongebied, opgehaald worden. Tot nog toe geschiedt vuilophaal in de meeste districten kosteloos. Het project werd als pilot gedraaid in het district Para. Terwijl we juli naderen, is het onbekend of er een openbare inschrijving heeft plaatsgevonden. De minister van Regionale Ontwikkeling liet weten dat dit nog zou geschieden, zodat vuilniszakkenproducenten zich kunnen opgeven voor dit project van het bovengenoemde ministerie. Veel vuilniszakkenproducten hebben eerder laten weten dat iedere fabrikant de kans moet krijgen om de gekleurde vuilniszakken te produceren. Terwijl deze mensen roepen om gelijke kansen, vragen anderen zich af of er daadwerkelijk een openbare inschrijving zal komen. Waarom kiest de regering voor verschillende kleuren om een onderscheid te maken in de districten, terwijl alom bekend is dat bepaalde kleuren juist gebruikt worden om afval te scheiden. Dit kan in het recycleproces voor problemen zorgen. Niet alleen wij, maar ook anderen, zijn van mening dat dit project weer een idee is om vrienden van de regering te helpen aan wat extra salaris. Echter zal dit niemand verbazen, want net zoals de concessies voor de zand- en schelpafgravingen te Braamspunt, in handen zijn van mensen die dichtbij president Bouterse staan, zo kan ook dit project bedoeld zijn om vrienden te accommoderen. Toch hopen wij dat het anders zal zijn, het volk wil nimmer dat een kleine groep mensen ten koste van het volk rijk wordt. We hopen dat de regering de daad bij het woord voegt en inderdaad probeert om structuur in de vuilophaal te brengen.