VOEDSELPAKKET HULP VOOR SOCIAAL-ZWAKKEREN?

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo), zal wederom beginnen met het verstrekken van voedselpakketten. Het voedselpakkettenproject bedraagt SRD 33 miljoen. De minister van SoZaVo, Christine Polak, vertelde in het parlement dat de pakketten een waarde hebben van SRD 200 en verkocht zullen worden voor SRD 50. Ook zei zij later dat de kosten voor het pakket mogelijk kunnen stijgen. Inmiddels hebben diverse volksvertegenwoordigers hun stem laten horen over dit project. Behalve dat zij aangeven dat er onduidelijkheid heerst over wie er allemaal in aanmerking komen voor deze pakketten, zijn ze ook van mening dat het verstrekken van voedselpakketten de armoede niet zal helpen bestrijden.In het pakket kunnen ook goederen zitten, die niet iedereen gebruikt. Hierdoor komt zo een pakket slechts voor een deel ten goede aan de mensen. Velen delen de mening dat er eerst duidelijke criteria moeten komen, wie tot de sociaal-zwakkeren gerekend kunnen worden. Als die informatie beschikbaar is, kunnen de mensen worden geregistreerd. Als deze zaken gerealiseerd zijn, dan zou de regering de mensen in plaats van voedselpakketten, ook gewoon een vast bedrag kunnen geven per maand, dan kunnen ze ook zelf beslissen hoe zij het geld gaan gebruiken. Ze weten wat ze nodig hebben, dus kunnen ze het geld daarvoor gebruiken. Een financiële tegemoetkoming geven is ook transparanter dan het verstrekken van voedselpakketten, want de regering praat over het verkopen van voedselpakketten, maar het is nog niet bekend waar deze pakketten verkocht zullen worden. Wie zal belast zijn met de verkoop en hoe weten we dat er geen gelden of pakketten gestolen worden? Als de regering het geld geeft, kan er gemakkelijk nagegaan worden of de mensen het geld daadwerkelijk hebben ontvangen en alleen de mensen die voldoen aan de gestelde criteria, mogen in aanmerking komen voor zo een bedrag.