REGERING ZOEKT MEER PROBLEMEN

De regering krijgt alleen maar meer problemen door de ondoordachte stappen die zij maakt bij het besturen van ons land. Onlangs hebben de particuliere ziekenhuizen na het voeren van acties, een koopkrachtversterking gekregen van de regering uit de financiële middelen die het Staatsziekenfonds (SZF) vrij zal maken. Door deze stap zullen nu ook de overige particuliere werknemers uitkijken naar hun koopkrachtversterking, vooral wanneer hun werkgevers niet in staat zijn om ze een adequate verhoging toe te kennen. Het is hoogst oneerlijk wanneer de regering ervoor kiest om alleen een bepaalde branche binnen de particuliere sector een koopkrachtversterking van SRD 375 toe te kennen, terwijl een ieder het enorm moeilijk heeft in het land. Er mag in geen geval door de regering met twee maten gemeten worden. De regering is verplicht een ieder volgens het gelijkheidsbeginsel te behandelen, zoals verankerd is in onze grondwet. Werknemers binnen de particuliere sector zullen vroeg of laat ook in beweging komen, wat de problemen van de overheid alleen maar groter zal maken. En aangezien de regering slechts een minimale verdiencapaciteit heeft en er niets wordt gedaan om die te vergroten, kan de regering zich op dit moment absoluut geen extra uitgaven permitteren. Behalve dat de regering zichzelf in de vingers snijdt, lijkt het sterk erop dat zij ook het SZF wil meesleuren. Het SZF zal de koopkrachtversterking van de particuliere ziekenhuizen uitbetalen, maar wij moeten niet vergeten dat het SZF zich al in moeilijk financieel vaarwater bevindt en dat deze regeling om het personeel van de particuliere ziekenhuizen tot en met december 2017 te voorzien van koopkrachtversterking, moordend kan zijn. Het lukt het SZF nauwelijks nog om artsen, specialisten en apotheken op tijd uit te betalen. Wij vragen ons af vanwaar het SZF het geld zal vinden voor de particuliere ziekenhuizen. De schaarste aan een aantal medicijnen kan niet worden weggewerkt, maar het SZF moet wel inkomen voor een populistische maatregel van de regering, die als held wil overkomen bij de samenleving. Het mooie van dit alles is, dat de particuliere ziekenhuizen de middelen die het SZf zal vrijmaken, niet terug hoeft te betalen. Wie betaalt dan het SZF terug? De regering, die nauwelijks aan haar lopende rekeningen kan voldoen, of de regering die enorme rentes moet aflossen van leningen die zij heeft afgesloten op de internationale markt.