NAMES & FACES NIEUWE TREND IN SURINAME

De Bond Landsdienaren Crèches (BLC) is in actie gegaan nadat bleek dat er te veel problemen waren in de crèches, waarbij er onder andere bepaalde mensen werden voorgetrokken. Het hoofdbestuur van de Centrale Organisaties van Landsdienaren (COL), meldt dat er nog steeds gewacht wordt op de interventie van het staatshoofd met betrekking tot de brief van 18 juni die zij hierover aan hem heeft geschreven. De problemen in de overheidscrèches hebben te maken met carrièremogelijkheden, bevorderingen en benoemingen en studiemogelijkheden. Hoewel er recent 32 crèchegroepsleidsters zijn getraind, merken deze leidsters dat ze eigenlijk hun nieuwe opleiding niet kunnen gebruiken, omdat onder andere nieuwe krachten een invasie plegen in de crèches. Hierdoor is er veel miscommunicatie ontstaan, want ondanks dat de 32 getrainde groepsleidsters een nieuwe taak kunnen vervullen, komt men uit het niets met andere mensen die zogenaamd het werk kunnen doen. Hoewel de mensen een training hebben gevolgd, komen anderen op basis van `names and faces’ sneller aan een functie, waardoor de 32 anderen geen kans meer maken om door te groeien. Hierin spelen diverse actoren die betrokken zijn bij het crèchewezen, een rol. De acties werden op een basaal niveau gehouden, in de hoop dat de president snel zou ingrijpen, maar dat is niet gebeurd, vandaar dat de crèches donderdag weer vergaderd hebben om het vervolg van hun actie te bespreken. Helaas gebeurt het voortrekken van bepaalde mensen op basis van ‘names and faces’ niet alleen in de overheidscrèches, maar bij elke overheidsinstantie. Een duidelijk voorbeeld is het aantal mensen dat voor de verkiezingen een plek heeft gehad op een van de ministeries. Het lijkt een trend te worden, dat als je maar de juiste kennissen ergens hebt, je makkelijk binnen kunt komen. Mensen die jaren hebben gestudeerd of diverse trainingen hebben gevolgd, laat men in veel gevallen in de kou staan, of ze moeten maar een baan nemen waarvoor zij niet gestudeerd hebben en tevreden zijn met een schamel inkomen. Het wordt tijd dat mensen die gestudeerd hebben voor een bepaalde functie, de kans krijgen om die te bekleden. Werknemers moeten aangesteld worden vanwege hun capaciteiten, niet om politieke redenen.