KIBRI KIBRI FASI

De Suralco L.LC. heeft enkele jaren geleden besloten haar werkzaamheden in ons land te stoppen. Als reden daarvoor werd opgegeven dat de bauxietvoorraden waar zij de beschikking over had, namelijk Coermotibo, Kaiman Grasi, Klaverblad en de overgenomen mijngebieden van BHP Billiton, uitgeput waren en dat het voor haar niet kostenefficiënt was om in het Nassaugebied te gaan mijnen. Het zou onder de huidige wereldmarktprijzen voor aluminium teveel kosten om het erts daar weg te halen en naar Paranam te vervoeren. Suralco L.L.C. zou onder deze omstandigheden niet genoeg verdienen om de zaak hier draaiende te houden. Dus werd uiteindelijk ook de raffinaderij te Paranam gesloten, omdat er geen erts meer in voldoende mate kon worden aangevoerd ter verwerking tot aluinaarde. Vanaf de sluiting van Paranam en het afvloeien van het vaste personeel is de Alcoa, de moedermaatschappij van de Suralco, in overleg met de Surinaamse regering over wat er verder nog voor toekomst is in de bauxietindustrie. De Alcoa heeft nog bezittingen in ons land en het grootste bezit is de Brokopondo Krachtcentrale te Afobaka, waar nog steeds elektrische energie wordt opgewekt en de Amerikaanse maatschappij die energie aan de EBS verkoopt. De regering Bouterse heeft achter de schermen afspraken met de Alcoa en dient daarvan het parlement op de hoogte te brengen. Tot op heden heeft ze geweigerd de juiste inzage te geven van wat er allemaal bekokstoofd is met de Alcoa en wat voor vaste afspraken er tot nog toe zijn gemaakt. Er is enige tijd geleden een Memorandum of Understanding, MoU, met de Alcoa getekend, dat door De Nationale Assemblee, DNA, als onwerkbaar en onacceptabel van de tafel werd geveegd. De regering moest volgens het college maar wederom met Alcoa om de tafel gaan om iets beters en wel ten voordele van Suriname te bewerkstelligen. Wat er allemaal in het MoU werd opgenomen, weten wij niet, maar in ieder geval wenste het college niet dat er verder werd gewerkt met een dergelijk memorandum. Zo langzamerhand krijgen DNA en haar leden wel de indruk dat de regering gewoon voort is gegaan te praten met de Alcoa op basis van het afgewezen memorandum en daar wil DNA klaarheid over hebben. Bouterse wilde de afgelopen dinsdag in DNA niet ingaan op de Alcoa kwestie en stelde voor in een geheime zitting, het zogenaamde Comité Generaal, het college in te lichten. Ook kwesties de volksgezondheid rakende, wenst Bouterse in een geheime zitting van DNA ter sprake te brengen. Waarom de president niet in een openbare vergadering de Alcoa kwestie en die van volksgezondheid wenst te bespreken, is tot nog toe onduidelijk gebleven. Waarom het volk niet exact mag weten wat er met Alcoa besproken is, weet Joost. Bouterse heeft in beide kwesties zaken te verbergen. Hoe langer hij wacht met uiteenzettingen te geven over met name de Alcoa kwestie, hoe meer de indruk bestaat dat er niet gehandeld is in het belang van de gehele natiem maar wel in het belang van een stel figuren dat grote munt wil slaan uit wat er nog over is aan Alcoa bezittingen in Suriname, en dan denken we vooral aan het streven van enkelingen om de energievoorziening van dit land te monopoliseren. Naar onze mening aast men op de Brokopondo Krachtcentrale om die in het bezit van enkelingen te krijgen en dan in het vervolg slapend rijk te worden en dan natuurlijk ook in het belang van de portemonnee van het nageslacht. Men denkt al enige tijd aan het vestigen van dynastieën, dat allemaal ten detrimenge van het overgrote deel van de samenleving. In de Alcoa kwestie zit er heel duidelijk een adertje onder het gras en daarom wil Bouterse de zaak op een kibri kibri fasi manier blijven benaderen. DNA moet hier geen genoegen mee nemen en blijven aandringen op een openbare vergadering en ze moet laten merken dat Boutese zich vooral in deze kwestie transparent moet opstellen. De regering Bouterse had het toch enige tijd geleden over het huldigen van openbaarheid van bestuur. Laat hij dat in de kwestie van de Alcoa dan uiteindelijk tonen. Achterkamertjespolitiek is vooral in deze kwestie totaal verwerpelijk.