CORRUPTIE BESTRIJDEN ?

DAN HOE DAN ?

Bij de laatst gehouden openbare vergadering van De Nationale Assemblee waarbij president Bouterse bij hoge uitzondering acte de presence gaf, kwamen verschillende onderwerpen aan de orde. Jammer genoeg ging het staatshoofd niet naar tevredenheid van velen in op de eerder aan hem voorgelegde vragen. Een van de onderwerpen die wederom naar voren werd gebracht, betrof de corruptie die in dit land en vooral binnen het staatsapparaat, is geconstateerd en waartegen de regering Bouterse tot op heden niet veel of helemaal heeft gedaan. Vanaf het moment dat de politieke partij DOE deel heeft kunnen zijn van het parlement, heeft men bij herhaling aan de regering gevraagd wat ze van plan is te doen tegen de welig tierende corruptie binnen het overheidsapparaat. We zijn inmiddels zeven jaren verder en de corruptie is er niet minder om geworden, er zijn zelfs ernstige redenen dat ze ergere vormen heeft aangenomen en men bezig is de zakken zo snel mogelijk verder te vullen, omdat men er ernstig rekening mee houdt dat het feest na 2020 of eerder voorbij zal zijn voor de corruptieluizen die deel uitmaken van deze regering. Het lid Carl Breeveld van DOE, heeft de afgelopen jaren op onvermoeibare wijze gevraagd om de corruptie tegen te gaan en op zijn minst te werken aan de realisering van de veel besproken Anti-corruptiewet. Het was dan ook voor velen onbegrijpelijk dat hij in 2015 toch nog besloot een samenwerking aan te gaan met de NDP, de politieke partij die corruptie hoog in haar vaandel draagt en steevast weigert haar te bestrijden, omdat ze dan lelijk in haar eigen vingers zou snijden. Het was dan ook niet vreemd dat DOE, een partij met een belangrijke confessionele inslag, uiteindelijk niet bij de corruptieluizen zou kunnen blijven. `Wat niet bij elkaar hoort, blijft uiteindelijk toch niet bij elkaar’, zou Ba Jo destijds hebben gezegd. Maar de NDP blijft maar doen alsof ze de corruptie wenst te bestrijden, terwijl ze ondertussen rustig door gaat met haar nepotisme binnen de politiek en het bevoordelen van vriendjes en dat allemaal ten nadele van de tegoeden van het Surinaamse volk. Corruptie brengt een land alleen maar achteruitgang en werkt meestel alleen in het voordeel van een stel boeven. Een groot voorbeeld is de corruptie die in Brazilië heeft gezorgd voor hele volksopstanden, omdat ook in de hoogste regionen van de regering de schurken zitten die zich op schandelige wijze hebben verrijkt en tot grote frustratie van het arme volk nog in hoge mate onschendbaar blijven. Ook in Suriname is de corruptie thans diep geworteld en heeft tot gevolg dat bepaalde mensen door pure diefstal steeds rijker worden en het volk pienaart. Neem nou de zeer aanstootgevende gunningen vanuit het ministerie van Onderwijs aan een markthandelaar die gewoon de spuigaten uitlopen. De man offreert goederen ten bate van het voormelde departement die vele miljoenen in prijs hoger liggen dan van andere handelaren die ook offertes hadden ingediend die miljoenen lager in prijs lagen, maar toch krijgt de eerstgenoemde markthandelaar die zich sinds 2012 plotsklaps als groot aanhanger van de NDP profileert , de gunning in zijn schoot geworpen. Dit is het zoveelste voorbeeld van nepotisme, benadeling van het Surinaamse volk en natuurlijk corruptie. En dat kan allemaal en de regering demonstreert voor de zoveelste keer maling te hebben aan de mening van zovelen die vinden dat hier een eind aan moet komen. Deze regering steelt en laat stelen en dat allemaal om de gelederen binnen de corrupte paarse kliek te sluiten en intact te houden. De flagrante voorbeelden van corruptie werden in de afgelopen jaren duidelijk en toch gebeurde er nauwelijks iets om de dieven te vervolgen en veroordelen. Bepaalde zaken werden enige tijd onderzocht en bloedden dood, althans de indruk bestaat thans dat bepaalde verdachten zich niet langer druk hoeven te maken over verdere vervolging, laat staan veroordeling. Bij de EBS zijn miljoenen verdampt en nog steeds is het voor de buitenwacht niet duidelijk hoe dat allemaal gegaan is en wie daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gesteld. Het zou ons niet verbazen als er gewoon niet meer over wordt gesproken en het ‘’zand erover’’ is zoals Bouterse dat enige tijd stelde. Bij de naschoolse opvang zijn tientallen miljoenen SRD verdwenen en daar wordt ook niet ingegrepen, en dan waagt deze regering dat ze geldgebrek heeft. Al deze middelen dienden goed bewaakt te worden en geen enkele corrupteling moest de ruimte krijgen zaken te verduisteren, want dat er verduisterd is, staat als een paal boven water. Bouterse heeft zelf beaamd dat de naschoolse opvang een “nyan patu” was. Dan hadden we ook nog het Carifesta festijn waar meer dan 30 miljoen SRD is ‘gebost’, terwijl de beraming maar 17 miljoen SRD deed optekenen. Het Clad-rapport geeft duidelijk aan dat er zaken daar goed fout zijn gegaan en dat de strijkstok op een vreselijke wijze is gehanteerd. En toch kwam er geen opdracht vanuit het Kabinet van de President aan de procureur-generaal om verder te onderzoeken en eventuele verdachten in te rekenen. Ach, je gaat Ivanhoe toch niet aanhouden, de oude makker, mister 10 procent uit de revolutionaire jaren. A mang sabi tumusi furu. Veel paarse jongens kunnen namelijk maar moeilijk in de zon gaan staan. Botro o long go na ini ding yesi. Niet zo lang geleden werd ook heel duidelijk dat er ook bij de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht Suriname, SBBS, enorme bedragen die niet kunnen worden verantwoord, zijn verdwenen. Is het dan ook zo dat ook daar er met zand zal worden gestrooid of de corruptie onder de vloermat wordt geveegd. En dan die affaire bij de TAS. Is daar ooit een goed onderzoek gepleegd? Ook daar hoor je niet veel meer over. Geen wonder dat vele jongeren er thans geen problemen mee hebben om op velerhande manieren te stelen of oneerlijk te zijn. Men gaat er namelijk vanuit, dat als corruptieluizen vanuit het Kabinet van de President openlijk en of bedekt een hand boven het hoofd wordt gehouden, dan mogen wij het toch ook. Moreel-ethische verloedering heet zoiets. Bouterse kan dan wel verklaren, dat hij in bepaalde gevallen de procureur-generaal zal vragen om een onderzoek in te stellen, maar ach, we kennen de situatie in dit land en de benaderde positie waarin ambtenaren binnen het Openbaar Ministerie, OM, sindsdien zijn komen te verkeren. Werken op het Openbaar Ministerie is vanaf de jaren ‘80 geen ongevaarlijke klus meer en de blinde muur heeft in veel gevallen het vervolgingswerk ernstig in de wielen gereden. Ook is het zo dat bij het navorsen van fraude en andersoortige wetsovertredingen, het OM over accountants met forensische ervaring dient te beschikken en die liggen niet voor het grijpen. En ook dergelijke specialisten zijn hun leven niet zeker als je te maken hebt met crimineel vuurwapengevaarlijk gespuis. Als Bouterse zegt dat hij de procureur-generaal zal vragen om een onderzoek in te stellen, kunnen we gevoeglijk aannemen dat hij er niets van meent en dat er dan ook niets zal gebeuren. De man wil zichzelf en zijn partij toch niet in de vingers snijden. Zolang als de NDP aan de macht is en blijft, kunnen we een effectieve en efficiënte corruptiebestrijding gerust vergeten. En dat weet zelfs Carl Breeveld ondertussen maar al te goed.