BROODVREES

Hoewel de regering pretendeert dat het economisch beter gaat in het land, heeft de doorsneeburger nog elk dag moeite om het hoofd boven water te houden. Maar mensen in dienst van de overheid kunnen niet klagen, want dan dreigen ze ontslagen te worden. Dit is niet alleen bij overheidsinstanties het geval, ook veel grote bedrijven maken zich schuldig hieraan. Afgelopen dinsdag is Maisha Neus wederom begonnen met haar straatacties, deze keer was het in het belang van de kinderen. Veel partijen die de voorgaande keren samen met haar hebben geprotesteerd, hebben zich niet aangesloten bij deze actie, die erop gericht is om de belangen en de rechten van de kinderen in tehuizen te allen tijde te waarborgen. Drie kindertehuizen dreigen te sluiten, omdat ze geen subsidie hebben ontvangen. Dit heeft gemaakt dat ze in financiële problemen zijn geraakt. Afgelopen dinsdag liet de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, weten dat deze kindertehuizen meer financiële middelen in kas blijken te hebben, dan aanvankelijk werd gedacht op basis van cijfers die zij aan het ministerie hebben gepresenteerd.

Een van de personen die deelnam aan de acties van Neus, heeft in feite een verbod gehad om de acties verder te ondersteunen. In geval de persoon toch meedoet aan de acties, dreigt zij haar baan te verliezen. Natuurlijk wil iemand die twee kinderen te verzorgen heeft, dat niet. Niet een ieder is in staat zijn baan op de tocht te zetten als er geen andere inkomsten zijn. Dit is van de redenen waarom een groot deel van de werkende klasse geen deel neemt aan de diverse acties die we hebben gekend en die we nog zullen hebben. Veel ambtenaren zitten bijvoorbeeld in een bond, die de grootste aanhanger is van deze regering. Als een ieder broodvrees heeft, zullen de acties nooit de gewenste resultaten opleveren. De regering probeert op elke manier de samenleving monddood te maken, dit is precies wat dictatuur met zich meebrengt. Ook in het parlement zien we dit, daar wordt bij tijd en wijle de vertegenwoordigers van het volk de mond gesnoerd.