Wel of geen presidentieel kiesstelsel?

Of ons kiesstelsel nu wel of niet gewijzigd moet worden, is een jarenlange discussie in ons land. Politieke partijen hebben allemaal een eigen mening hierover, natuurlijk een mening die in hun voordeel zal zijn om aan de macht te kunnen komen. Momenteel heeft ons land een gemengd kiesstelsel waarbij het volk 51 leden kiest voor DNA en DNA op haar beurt de president kiest. De 51 zetels zijn verdeeld over tien districten waarbij Paramaribo en Wanica de meeste zetels bezetten. Echter is ons huidige kiesstelsel een nadeel voor sommige politieke partijen en voor andere weer een voordeel. Dit komt doordat de bevolkingsdichtheid in de districten van elkaar verschilt. Een presidentieel kiesstelsel lijkt wel een alternatief te zijn, maar dan moeten wij ervoor waken dat wij geen dictator als president kiezen. Bij dit stelsel kiest het volk de president rechtstreeks en krijgt de president ook meer macht en bevoegdheden. Ook heeft zo een president het vetorecht dat hij kan gebruiken in-dien zijn wetsvoorstel in het parlement wordt afgekeurd. Ondanks dit, kan het parlement met een twee derde meerderheid het vetorecht van de president afwijzen. Dus een president gekozen volgens een presidentieel kiesstelsel, wordt ook streng gecontroleerd door het parlement. Alleen moeten wij dan geen jaknikkers hebben zoals de huidige coalitie die alles van de regering goed praat.

Om dit te voorkomen, moeten wij het systeem van het kiezen van DNA-leden op de operatietafel leggen. Aan de ene kant verschilt de bevolkingsdichtheid van district tot district en aan de andere kant is het zo dat 7.600 stemmen in Wanica gelijk zijn aan één zetel, in Saramacca zijn 2.000 stemmen gelijk aan één zetel. Als wij ertoe overgaan dat parlementsleden door het volk gekozen worden en daaruit de eerste 51 met de meeste stemmen kiezen, dan zal een aantal partijen uit de boot vallen. Een ander stelsel is het kabinetssysteem. Hierbij hebben wij een ceremoniële president die zich boven alle problemen plaatst en een minister-president die de eerste onder zijns gelijken is. Het mooie van dit stelsel is, dat de ministers verantwoording verschuldigd zijn aan het parlement en dat zij ook middels een motie van wantrouwen de laan uitgestuurd kunnen worden bij een twee derde meerderheid.

De discussies rond de wijzing van ons kiesstelsel zal nog jaren duren. Een wijziging vanaf nu zal absoluut niet kunnen, aangezien de eerstvolgende verkiezingen in 2020 zijn. Kleine wijzigingen in  ons huidige kiesstelsel zullen zeker mogelijk zijn.