Vrees voor Carifesta deelname

Nadat Carifesta groot in Suriname is gehouden, en er over en weer sprake is geweest van corruptie, is de regering nu bang om met een woord te reppen over de deelname aan het Carifesta dat gepland staat voor dit jaar. Dit jaar zal het festival van 17 tot en met 27 augustus op Barbados gehouden worden. In 2015 was Suriname ook niet vertegenwoordigd bij het festival,  dat toen gehouden werd in Haïti. Opmerkelijk is dat er diverse drogredenen worden aangehaald om niet mee te doen aan het festival van dit jaar, omdat de regering weet dat deelname aan dit festival voor veel kritiek zal zorgen. En hoewel er mensen in het land zijn die  graag hadden gewild dat ons land mee zou doen aan het festival, vindt de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, dat zij de vrijheid hebben om op eigen houtje deel te nemen aan Carifesta. De minister haalde ook aan dat de uitnodiging om deel te nemen aan de editie van dit jaar, veel te laat binnen is gekomen. Te laat of niet, Suriname kan het ook niet maken om nu deel te gaan nemen, terwijl de mensen die tijdens het Carifesta festival in 2013 in Suriname hebben gewerkt, nog lang niet zijn uitbetaald. Er is slechts een klein deel dat vergoed is geworden voor hun inspanningen tijdens dit evenement. Ook is de begroting van vier jaar geleden voor het Carifesta festival dat toen gehouden werd in Suriname, nog niet goedgekeurd. Als burger vraag je je af waarom de regering zo zit te slabakken. Waarom moet het zo lang duren om de begroting voor een evenement dat vier jaar geleden is gehouden, goed te keuren? Mogelijk spelen andere aspecten, een rol hierin. Dit zal zeker het geval zijn, want vaak genoeg hebben diverse mensen erop gewezen dat de viering van Carifesta in Suriname een ‘teki njan’ was voor een groot deel van de organisatie. Het is opmerkelijk, dat ondanks de economische situatie, een groot deel van de samenleving het jammer vindt dat Suriname weer niet deelneemt aan Carifesta. Dit evenement biedt vooral aan mensen die actief zijn in kunst en cultuur een podium. Helaas zijn zaken betreffende de editie van 2013 nog niet rond, dus is het moeilijk voor de regering om een besluit te nemen om mee te doen. Als zaken niet opgelost worden, kunnen de geïnteresseerden vergeten dat we in 2019 wel deel zullen nemen aan de Carifesta. De regering zou na al die jaren, nu eindelijk eraan moeten werken om zaken betreffende dit evenement af te ronden, zodat we als land ons ook kunnen richten op andere zaken.