Systeem lerende netwerken voor LBO-schoolleiders gelanceerd

Gisteren werd het landelijk systeem van lerende netwerken gelanceerd voor de schoolleiders van het Lager Beroepsonderwijs (LBO). De eerste informatiebijeenkomst van dit systeem vond plaats in de conferentiezaal van het Surinaams Pedagogisch Instituut (SPI), waaraan ongeveer 50 landelijke LBO-schoolleiders hebben deelgenomen.

Uit de groep van 50 zullen 14 schoolleiders uitgekozen worden die getraind zullen worden in het faciliteren van de lerende netwerken. Dit zal geschieden nadat alle schoolleiders in augustus 2017 een bijscholingscursus in leiderschap doorlopen hebben.

De veertien gekozen personen moeten vervolgens de opgedane kennis verder verspreiden. Omgaan met gedragsproblemen, startersbegeleiding en ouderbetrokkenheid, zijn enkele thema’s waarop de netwerken met externe expertise zullen ingaan. De netwerken zullen hiervoor geregeld ge-update worden.

Leerkrachten die pas starten, zullen voortaan niet aan hun lot worden overgelaten. Met dit project krijgt de nieuwe leerkracht een coach die de nodige ondersteuning aan hem zal bieden. Uiteindelijk moeten deze leerkrachten zelfstandig worden. De leerkrachten worden daarom opgeleid om te kunnen reflecteren, daaruit te evalueren en zodoende tot een betere visie van zichzelf te komen.

Dit project is tot stand gebracht door het Onderdirectoraat Beroepsonderwijs (ODB) van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWc), in samenwerking met het Centrum voor Nascholing Suriname (Cenasu) en de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB). Volgens Hans de Greve, programma manager van de VVOB, werkt het IOL ook met een dergelijke begeleiding, maar het systeem van lerende netwerken is helemaal nieuw in het LBO.

Het project wordt gefinancierd door de Belgische federale overheid en duurt tot 2021. Daarnaast komt er ook financiering van de Vlaamse overheid (Europese Unie), die in principe tot 2019 duurt. Tot 2019 zal er intensief gewerkt worden, maar ook daarna zal er doorgegaan worden met het delen van kennis.

door Priscilla Kia