Sociale instellingen overleven het niet

Stichting Betheljada zit met een groot probleem, zij moet namelijk het besluit nemen of ze hun dagopvang wel of niet gaat sluiten. De directie ziet eigenlijk geen andere mogelijkheid dan sluiten, gezien de subsidies nog niet zijn ontvangen over het jaar 2017. In 2016 heeft de stichting ook niet gehad wat zij in feite moest krijgen en in 2015 heeft zij eveneens geen subsidie van de overheid ontvangen. Van de dagopvang van Stichting Betheljada maken ongeveer twintig kinderen gebruik. Zij worden van huis opgehaald met een van de twee bussen van de stichting. Als de opvang sluit, wordt het voor de ouders van deze kinderen een probleem om te werken, vooral omdat het om opvang voor meervoudig gehandicapte kinderen gaat. Daar vind je niet zo makkelijk een opppas voor. De directie van de stichting ziet tot op heden geen andere uitweg, er is gewoon geen geld. Jammer genoeg wordt weer een deel van de samenleving de dupe van de nalatigheid van de regering.

Niet alleen Betheljada, maar ook andere kindertehuizen kampen met dit probleem, zij moeten constant achter de regering aan zitten om de subsidie uitbetaald te krijgen, toch levert dat in bepaalde gevallen niets op. Dit probleem speelt echter niet pas dit jaar, sinds 2015 kampen veel tehuizen met financiële problemen en kunnen nauwelijks het hoofd boven water houden. Door de economische crisis die is ontstaan door het inadequate beleid dat de regering voert, is zij zelf niet in staat om deze hulpbehoevende organisaties een helpende hand te bieden.

Ondanks de crisis, moet de regering een manier zoeken om deze instellingen tegemoet te komen. Veelal gaat het om tehuizen waar kinderen wonen, deze kinderen hebben ook recht op een gezonde toekomst en als de regering die wil blijven garanderen met behulp van de leiding van de tehuizen, moet ze kijken of ze misschien niet aan de verkeerde zaken prioriteit geeft. In de afgelopen tijden zijn er steeds weer gevallen aan het licht gekomen waarbij de leiding van de tehuizen met de handen in het haar zat. Door het gebrek aan financiële middelen en financiële steun lukt het ze echter niet meer om de boel draaiende te houden. Helaas zijn veel bedrijven en particulieren die altijd een helpende hand boden aan tehuizen, gestopt met hun donaties ten gevolge van de crisis. Het wordt tijd dat de regering inkomt met een oplossing voor deze tehuizen.