Poppenkast in NJP

Wat een poppenkast was dat afgelopen zaterdag 10 juni tijdens een openbare vergadering van het Nationaal Jeugd Parlement (NJP). Het leek wel een bacovewinkel waar kinderen huisje aan het spelen waren. Dat de jeugdvertegenwoordigers niet weten te vergaderen, hoeven wij u niet meer te vertellen, de openbare vergadering sprak voor zich. Er is genoeg werk aan de winkel voor het ministerie van Sport- en Jeugdzaken om de jongeren te trainen in vergadertechniek. De verkiezing van de diverse commissies geschiedde vlekkeloos, totdat NJP-voorzitter Kelvin Koniki de leden de gelegenheid gaf hun zegje te doen. Enkele zaken die de jeugdvertegenwoordigers hebben aangekaart: Alexander Djoe: “De voorzitter, die tevens medebeheerder van de NJP-Facebookpage is, heeft een post van mij verwijderd. Hij zegt dat wij eerst toestemming moeten hebben om iets te kunnen posten. Door deze dictatoriale handeling heb ik het vertrouwen in hem verloren als persoon, collega en vriend.” Wij raden deze jongeman dan aan om een woordenboek te pakken en het woord ‘dictatoriaal’ op te zoeken. In elke organisatie dient er overleg gepleegd te worden met de verantwoordelijke, in deze de voorzitter van het NJP, voordat er zaken op de Facebook pagina van het NJP worden geplaatst. Beheerder zijn, wil niet zeggen dat je alles maar mag plaatsen, dat kan, pas als het bestuur daarvoor toestemming heeft gegeven. NJP’er Xavier Biegman was het hiermee eens. Vince Dalen: “Kunnen we geen trainingen krijgen van politieagenten over hoe we moeten omgaan met omkopingen? Ik praat namelijk uit eigen ervaring.” Deze vraag van Vince van Dalen geeft aan dat er zaken misgaan binnen het NJP. Wij vragen ons wel af waarvoor mensen worden omgekocht. Is het om adviezen uit te brengen, aangezien het NJP slechts een adviesorgaan is? Of was er sprake van omkoping bij het kiezen van de leiding van het NJP? Zaken die onderzocht dienen te worden. “We staan nog niet op eigen houtje en het is moeilijk om telkens de bus te betalen. Daarom willen we graag vakantiegeld”, aldus Dalen. Deze jongeman denkt zeker dat hij in De Nationale Assemblee zitting heeft. Vakantiegeld is bedoeld voor werknemers in dienst van de overheid of in de private sector, daar vallen NJP’ers niet onder. De jeugdvertegenwoordigers krijgen maandelijks wel een schadeloosstelling, afhankelijk van hun district. Dit is voldoende om de bus te kunnen betalen. Wij gaan ervan uit dat jongeren bewust hebben gekozen om mee te doen aan het NJP en niet om  hun zakken te vullen. Voorstander van vakantiegeld zijn wij helemaal niet, aangezien het NJP een adviesorgaan is en geen uitvoeringsorgaan.

NJP’er Samir Gobind vond het erg dat hij niet betrokken was in een statement in verband met Hindostaanse immigratie. Wij weten niet hoe zaken zijn gelopen hieromtrent, maar nemen aan dat er een commissie is die zich hierover buigt. Niet omdat Gobind een Hindostaan is, moet het vanzelfsprekend zijn dat hij ook bij betrokken moest worden. Wij leven thans in een multiculturele samenleving.

Zenani van Throo die na afgelopen zaterdag meer bekend is als mevrouw Interruptie, bleef maar interrumeren, ondanks dat dit werd geweigerd door de NJP-voorzitter. Bij ons ontstaat zeker het gevoel dat Van Throo wilde meemaken hoe interruptie aanvoelt. Ook is gebleken dat zij selectief leden van het NJP heeft uitgenodigd voor een photoshoot. Zelfs de voorzitter was hiervan niet op de hoogte. Dit wijst er sterk op dat Van Throo een dubbele agenda heeft binnen het NJP. De NJP-voorzitter moet dit uitzoeken en indien Van Throo gehandeld heeft namens het NJP, moet zij op het matje worden geroepen. Behalve deze vergadering, moeten we ook niet de participatie vergeten van NJP’er  Stefana Amatsairoon op 20 mei in Grun Dyari, toen werd de politieke manifestatie van de oppositie tegen de regering gehouden. Een video van de speech die Amatsairoon hield, werd geplaatst op sociale media en werd bijna 30.000 keer bekeken. De taalfouten van deze NJP’er hebben het NJP zeker geen goed gedaan. Het is thans geen geheim meer dat de politiek ook doorgedrongen is tot het NJP. Bij elke verkiezing van het NJP worden er jongeren vanuit de politieke partijen naar voren geschoven om deel te nemen. Deze jongeren worden dan financieel goed gestimuleerd om hun propaganda te kunnen doen, dit in tegenstelling tot de kandidaten die niet politiek gelieerd zijn. Elke jeugdvertegenwoordiger mag zijn politieke kleur hebben. Echter moet er binnen het NJP zo objectief mogelijk worden omgegaan met jongerenbeleid.

Wij moeten er ook rekening mee houden dat het vorig NJP uitsluitend uit jongeren van de NDP bestond. Zo ook de leiding. Bij de nieuwe leiding lijkt het sterk erop dat de NDP geen bestuur heeft kunnen vormen. Binnen het NJP moet ervoor  gewaakt worden dat er geen scenario’s in elkaar worden gezet om de huidige leiding weg te krijgen. Het is thans ook opvallend dat een groepje binnen het NJP nu al het vertrouwen in de leiding opzegt. Wij hebben als laatst toch nog een advies voor de NJP-leiding: de bovengenoemde zaken dienen niet in een openbare vergadering te worden behandeld, maar achter gesloten deuren te worden opgelost. Gehaal en getrek in het openbaar zorgt  er alleen maar voor dat het vertrouwen in het NJP verder afneemt bij de jongeren.