FREE FOR ALL

Berichten over vrouwen en mannen die naar  het binnenland trekken om aldaar in en buiten de goudvelden als sekswerker hun diensten aan te bieden, hebben ons al op verschillende momenten in het verleden bereikt. Foto’s van prostituees en travestieten al dansend in zalen nabij de goudvelden werden ons door relaties die de goudwingebieden regelmatig bezoeken, getoond. Bordelen in het binnenland zijn geen nieuw verschijnsel en dames van lichte zeden komen uit Brazilië, de Dominicaanse republiek, Columbia, Guyanas en recentelijk ook uit het armlastige Venezuela om hier hun diensten aan te bieden. Prostitutie in stad en binnenland vertoont tegenwoordig dan ook een stijgende lijn. We hebben nu eenmaal met een zeer precaire toestand te maken waarbij vrouwen en mannen seksuele diensten  aanbieden om niet te verkommeren. In het binneland is het dan ook niet anders, daar verdient de sekswerker voor zijn of haar diensten dollars of goud , dus is men snel geneigd buiten de hoofdstad te opereren voor de meerinkomsten in goud en vreemde valuta.  Dat de seks business  thans zich niet alleen in de provisorisch ingerichte bordelen manifesteert, wordt steeds duidelijker . Een fenomeen dat zich ook voordoet, is dat jonge meisjes van  huis weglopen om tijdelijk in de prostitutie in de goudvelden te gaan werken. Weer anderen, overwegend buitenlandse hoeren, tippelen langs de wegen die in connectie met  de woonkampen van de gouddelvers  staan. Er heerst van overheidswege maar weinig controle in het achterland. Zo is de politie op veel plekken niet vertegenwoordigd en kan dan ook niet controleren of de buitenlandse sekswerkers legaal of illegaal op ons grondgebied vertoeven. Doordat deze mensen voor langere tijd in het achterland blijven hangen, worden ze ook niet gecontroleerd door met name de Dermatologische Dienst, vallende onder het ministerie van Volksgezondheid.  Het gevaar van een toename van Seksueel Overdraagbare Aandoeningen, SOA, is dan ook levensgroot aanwezig.

Onzedelijke gedragingen in het openbaar in stad en binnenland zijn ongepast en daar dient de overheid maatregelen tegen te nemen.

Jonge mensen in met name het binnenland kunnen ook gedreven worden tot prostitutie, gezien de huidige crisis die we in dit land doormaken, vooral als men in de gaten krijgt dat het ook een manier is om snel aan geld te komen.  Al geruime tijd schrijven wij dat de overheid haar gezag in het binnenland niet toont en ook demonstreert niet in staat te zijn het te doen gelden. Het gevolg is dan ook dat de bewoners van het binnenland steeds meer eigen richting als manier tot overleven zien. Op veel plaatsen geldt dan ook het recht van de sterkste en heerst er chaos. De chaos neemt daarbij steeds ernstiger vormen aan. In veel Marrondorpen houden vooral jeugdigen helemaal geen rekening meer met het traditionele gezag dat decennialang wel door een ieder werd gerespecteerd. Ook de overheid  is daar mede schuldig aan. Vaak wordt er ondersteuning gegeven aan traditionele gezagsdragers die politiek gelieerd zijn, maar niet gedragen worden door de bewoners van een bepaalde stam.  Het respect voor de gezagsdragers valt dan weg en er ontstaat zelfs ondermijning die aangestuurd en versterkt kan worden door oproerkraaiers uit andere woongebieden van dezelfde stam. Waar men ook rekening mee dient te houden, is dat het materialisme in het achterland ook in hoge mate de overhand heeft gekregen en dat veel vooral jonge mensen daar het slachtoffer van worden. Om met name aan luxe artikelen te komen, is men tot veel bereid en dus ook toegankelijk voor de prostitutie. Er is dan ook genoeg reden tot ongerustheid bij de ouderen in het achterland. Het is de hoogste tijd dat de overheid daar ingrijpt en vooral gaat controleren wie er nu wel of niet illegaal vertoeven en wie wel of niet regelmatig voor medische controle naar de Dermatologische Dienst komen.