VHP noemt forse verhoging brandstofprijs onacceptabel

De VHP is er zeer verbolgen over dat de brandstofprijs wederom fors is verhoogd. Voor de partij is dit onacceptabel. Terwijl de wereldprijs van olie ook deze maand weer verder daalt, gaat in Suriname de prijs omhoog. Dit valt volgens de VHP niet uit te leggen. De regering weigert nog steeds transparantie over de verhoging en de opbouw van de brandstofprijzen. De VHP beschouwt dit als onbehoorlijk bestuur.

Deze verhoging neemt opnieuw een flinke hap uit de portemonnee van de consument. Niet alleen de brandstof wordt duurder, het werkt door in de prijzen van goederen en diensten. Het heeft een negatief effect op bijna alle sectoren van onze handel en economie.

Met de stijgende brandstofprijs kan de inflatie oplopen, metgrote gevolgen voor de koopkracht van de samenleving. Kortom, de enorme brandstofprijsverhoging is een gesel voor de samenleving.

De partij merkt op dat er nog steeds geen bereidheid is bij de regering om het beleid aan te passen. De regering gaat volgens haar op dezelfde toer door met verkwisting en wanbeleid. Het wanbeleid van de regering zorgt voor de stijging van de brandstofprijs.

De VHP en ook de samenleving willen duidelijkheid over de reden van de forse verhoging. Het ontbreekt nog steeds aan een samenhangend integraal plan om de economische crisis te bestrijden en de bevolking te beschermen tegen de verdergaande verarming. De regering springt van het ene probleem naar het andere. De prioriteiten zijn onduidelijk.

“De VHP blijft vechten voor de belangen van het volk en eist van de regering dat zij de forse verhoging van de brandstofprijs onmiddellijkterugdraait”, aldus de VHP.