‘President moet spoedig herstellen om te antwoorden in DNA’

NPS-parlementariër Patricia Etnel, zegt desgevraagd dat president Desiré Bouterse, spoedig moet herstellen om de dringende vragen die gesteld zijn in De Nationale Assemblee (DNA) op 16 mei, te beantwoorden. Zij geeft aan dat er niet aan de gezondheid van een ander gekomen mag worden en dat er hiermee met respect wordt omgegaan. Desondanks moet het volgens Etnel niet erop gaan lijken dat de president ziek wordt wanneer hij naar het parlement moet komen om vragen te beantwoorden. Etnel hoopt dat de president voor dinsdag aanstaande hersteld is, omdat er veel onduidelijkheid heerst over het beleid van de regering en omdat de verarming in de samenleving alleen maar aan het toenemen is. Zij verwijst in dit kader naar de recente benzineverhoging en de nieuwe internettarieven van Telesur. Etnel legt uit dat het internet een belangrijk aspect is binnen het onderwijs, in het bijzonder voor de middelbare scholen en het hoger onderwijs, zoals hbo en universiteit. Voor studenten is het noodzakelijk om toegang tot internet te hebben, dat hebben ze nodig voor het verzamelen van informatie. De parlementariër vreest dat het leven straks zo moeilijk wordt, dat mensen alleen nog kunnen sms’en, hetgeen betekent teruggaan in de tijd. “Dit is onacceptabel”, benadrukt Etnel. Zij blijft erbij dat wanneer een land in ontwikkeling is, zoals Suriname, er niet nodeloos geld uitgegeven kan worden, maar dat er op alle centen moet worden gelet. Etnel merkt op dat de regering Bouterse I een diep dal heeft gebracht in ons land. Een heet hangijzer is nu de basiszorgverzekering, die zal straks zelf betaald moeten worden door mensen die een salaris ontvangen. Etnel vraagt zich af wie allemaal wel en niet onder de noemer ‘daadkrachtig’ valt.

Zij benadrukt dat er tot nog toe geen armoedegrens is gesteld door de regering. Indien de regering wil dat de brede schouders in de samenleving de zware lasten moeten dragen, moet de regering volgens de volksvertegenwoordiger ook kenbaar maken wie deze ‘brede schouders’ zijn. Zij zegt dat als de regering met brede schouders de president, vicepresident, ministers en DNA-leden bedoelt, dat deze groep ook maar een kleine groep is.

door Johannes Damodar Patak