Regering installeert Commissie Politiek Geweld

Het Comité Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld, heeft president Bouterse eindelijk zover gekregen om een nationale commissie in te stellen voor deze groep. De commissie zal een jaar lang fungeren. Het verzoek werd gedaan in het kader van de tweede Dag van Nationale Rouw en Verzoening die het comité op 29 juni aanstaande wil organiseren. De commissie werd op 13 juni geïnstalleerd onder de naam ‘Nationale Commissie Slachtoffers en Nabestaanden van Politiek Geweld’. De commissie heeft in dat kader een persconferentie gehouden in het Lalla Rookh gebouw, waar zij inhoudelijk is ingegaan op de plannen die zij zal uitvoeren. Volgens de voorzitter, Humphrey Jeroe, is het comité slechts een belangenorganisatie, terwijl zij met de commissie veel meer kan beogen. De werkgroep heeft als doel om het leed van slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld onder de aandacht te brengen bij de samenleving en de overheid te vragen om daar beleid op te maken. Het comité is zeer erkentelijk voor de ondersteuning vanuit de regering.

De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld, vertegenwoordigers van de regering en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. De verschillende groepen moeten ervoor zorgdragen dat de doelen worden gerealiseerd.

Er is een aantal zaken waarop de commissie zich zal richten en ze heeft tal van activiteiten in de planning. Om dit alles uit te kunnen voeren, wordt er een begroting opgesteld om hier verder invulling aan te geven. Voor het opzetten van een infrastructuur voor de erkenning van het leed van de slachtoffers en nabestaanden, heeft het comité geen middelen vrij, ze rekent daarom op ondersteuning van de regering.

Een ander activiteit is dat er onderzoek gedaan zal worden naar de vermisten. Als er informatie bekend is, over waar er een graf ligt van een persoon die gevallen is in welke strijd dan ook, zal die worden opgegraven. De volgende activiteit is op 29 juni, de Dag van de Rouw, waarbij er deze keer om 16.00 uur gelopen zal worden vanuit Fort Zeelandia naar het monument van de Binnenlandse Oorlog.

De regering heeft op 5 juni in de ministerraad het besluit genomen om de commissie te vormen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft op 13 juni de commissie geïnstalleerd met als voorzitter Humphrey Jeroe. Het comité had in een gesprek met president Bouterse erop aangedrongen dat de overheid haar verantwoordelijkheid moest nemen om een leidersrol te vervullen in de verwerking van het leed en de pijn van de slachtoffers en nabestaanden van politiek geweld. De overheid zal volgens het comité moeten investeren in trajecten voor dialoog, vrede, verzoening en gerechtigheid.

-door Kimberley Fräser-