‘Presidentieel kiesstelsel zal het alleen maar erger maken’

Asiskumar Gajadien, VHP-parlementariër, zegt desgevraagd dat hij geen voorstander is van een presidentieel kiesstelsel in ons land. Hij benadrukt dat dit systeem het alleen maar erger zal maken dan het al is. Gajadien merkt op dat de huidige president, Desiré Bouterse, nu al geen respect toont voor bestuursorganen en misbruik maakt van zijn toevallige meerderheid in het parlement. Als het volk de president rechtstreeks kiest, betekent dit dat de president dan meer macht en bevoegdheden krijgt. Gajadien is van mening, dat als de huidige president middels het presidentieel kiesstelsel wordt gekozen, dit betekent dat de democratie niet meer zal leven. Hij ziet zo een wijzing ook niet gebeuren, aangezien de verkiezingen straks voor de deur staan. Gajadien zegt  dat de VHP wel een voorstander is van een wijziging van ons kiesstelsel, maar dan op districtsniveau en zetelverdeling. Hij legt uit dat het stemgedrag van de samenleving door ons huidige kiesstelsel, niet goed tot uiting komt, omdat het aantal stemmen dat behaald moet worden voor één zetel, niet gelijkwaardig verdeeld is in de districten.

Als voorbeeld haalt hij aan dat er in Wanica 7.600 stemmen nodig zijn om één zetel binnen te halen, terwijl in Saramacca 2000 stemmen voldoende zijn voor één zetel. De VHP-parlementariër ziet graag dat het districtenstelsel behouden blijft, aangezien de districten tot nog toe niet helemaal gedecentraliseerd zijn, maar dat er wel evenredigheid binnen de districten komt. Zo zou er volgens Gajadien gekeken moeten worden naar de zetelverdeling in de verschillende de districten, waarbij de zetels in Paramaribo worden opgetrokken naar 21 en van Wanica naar 11-12. De overige zetels van de 51 zetels zullen dan volgens Gajadien verdeeld moeten worden onder de andere districten. Gajadien zegt dat de VHP er wel een voorstander van is om kleine wijzigingen aan te brengen binnen het huidige kiesstelsel. Pas als het districtenstelsel is gewijzigd, kan er volgens Gajadien gekeken worden naar welk soort systeem wij zouden moeten overstappen.

-door Johannes Damodar Patak-