Uiterlijk morgen oplossing in kwestie Western Union

Ramon Hooplot, directeur van Caritransfer, zegt tegenover De West dat er aan een oplossing wordt gewerkt met de lokale bank die de overmakingen van Western Union heeft ingehouden. Hij geeft aan dat de onderhandelingen er goed uitzien en verwacht hooguit morgen dat het probleem is opgelost. Hooplot verklaart dat de overmakingen zijn aangehouden op basis van een compliance aangelegenheid. Wanneer er meer duidelijkheid komt in de zaak, zal Hooplot een bekendmaking plaatsen voor alle cliënten. De cliënten van Western Union zijn al ongeveer een week de dupe van deze handeling van de bank, omdat het geld niet wordt overgemaakt, kunnen de cliënten niet worden uitbetaald. Western Union heeft de afgelopen maand heel veel overmakingen gehad vanuit Nederland naar Suriname, met als gevolg dat Western Union met een liquiditeitsprobleem is komen te zitten.

Inmiddels heeft de Centrale Bank van Suriname (CBvS) tegengesproken dat zij de gelden zou hebben achtergehouden. De verklaring van de moederbank luidt als volgt: “De Centrale Bank van Suriname heeft kennis genomen van berichtgeving via de media als zou zij gelden, die via een geldovermakingskantoor naar Suriname worden overgemaakt, achterhouden.

De Centrale Bank informeert middels deze de samenleving dat zij op geen enkele wijze geldmiddelen ontvangt en beheert die via overmakingskantoren worden verzonden. De financiële afwikkeling van overmakingstransacties is een aangelegenheid tussen overmakingskantoren en hun respectieve commerciële banken, meldde de bank gisteren in een persbericht. De Centrale Bank spreekt haar afkeuring uit over het feit dat een bepaald medium een artikel heeft gepubliceerd op haar website met feitelijke onwaarheden en/of met onterechte weergave van zaken waarmee zij volstrekt geen bemoeienis heeft.

door Johannes Damodar Patak