SLUIPDALING EN -VERHOGING

De gehele Surinaamse samenleving werd gisteren weer zeer onaangenaam verrast door de zoveelste verhoging voor een liter gasoline . Als een donderslag bij heldere hemel werd het voor een ieder duidelijk dat de prijs voor gasoline wederom in opwaartse richting was gecorrigeerd. Een liter gasoline kost thans SRD 6.34,- en dat houdt in dat er thans 31 SRD cent meer moet worden betaald voor een liter brandstof. Diesel heeft in de afgelopen weken ook enkele schommelingen doorgemaakt. Er vond voor diesel eerst een daling van SRD 5.04, naar 4.92,- plaats om vervolgens weer een stijging naar 4.95,-SRD te ondergaan. Bij de stations van Gow2 moet thans SRD 6.16,- neergeteld worden voor een liter gasoline. Hoe de berekeningen van brandstofprijzen voor de consument tot stand komen, blijft een raadsel en daar doet men vooral op het ministerie van Handel en Industrie naar onze mening geheimzinnig over. Bij een presentatie over de berekening van de brandstofprijzen werd onlangs wel een uitleg gegeven, maar de cijfers werden bewust niet aan de pers getoond. Dus blijft het gissen of de brandstofprijzen als gevolg van gestegen of gedaalde wereldmarktprijzen tot stand komen of dat de overheid weer met haar government take in de prijzen heeft zitten friemelen. Onlangs werd er een korting op brandstof aan de consument doorberekend en even leek het erop dat men de gemeenschap tegemoet wilde komen. Wij vernamen toen al dat het om een sluipdaling ging en dat de sluipverhoging zeer binnenkort veel forser zou worden doorgevoerd. En die werd gisteren dan ook gepresenteerd. Niemand weet of dit te maken heeft met de opkoopprijs van een partij brandstof door een oliemaatschappij of dat de overheid weer eens haar deel opeist van de oliemaatschappij. Feit is wel dat de komende maand de vakantiegelden zullen moeten worden uitbetaald aan ambtenaren en dat de overheid dus naarstig op zoek is naar geld. Waar we wel voortdurend op moeten letten, is dat de vakantiegelden van ambtenaren de komende maand niet monetair worden gefinancierd.

****

We hebben ons in 2013 veel groter voorgedaan dan we in werkelijkheid zijn door maar liefst 34 miljoen SRD stuk te slaan in een Carifesta festival. Het grote festijn werd aanvankelijk begroot op 17 miljoen SRD en kostte uiteindelijk 34 miljoen SRD. Na afloop hebben veel personen en instanties nimmer hun geld voor geleverde producten en verleende diensten ontvangen. Het is voor velen overduidelijk geworden dat het verschil van 17 miljoen verdampt c.q. verduisterd is geworden door lieden die grote verantwoordelijkheid droegen bij de organisatie en anderen gewoon zijn opgelicht. Dit enorme bedrag had beter besteed kunnen worden en ook toen was het bekend dat deze regering als het aankomt op het stellen van prioriteiten, zeer verkeerde keuzes maakt. Thans zijn we niet eens in staat een delegatie af te vaardigen naar het Carifesta festival dat dit jaar gehouden wordt op Barbados, want we zijn een zowaar verarmde republiek geworden die op alle fronten te maken heeft met groot geldgebrek. De overheid heeft in de afgelopen jaren op grote schaal staatsgelden verkwist en is thans niet eens in staat een goede gezondheidszorg aan de bevolking te garanderen. Devaluatie op devaluatie heeft gemaakt dat de overheid grote betalingsachterstanden heeft en tal van bedrijven in de grootste problemen heeft gebracht. Tot op heden moeten honderden personen en bedrijven geld van de overheid krijgen en ze zijn het wachten moe. Dan hebben we een minister van Financiƫn die steevast belooft dat het in 2017 aanmerkelijk beter gaat dan in 2016, maar daar merken we in de praktijk zeer weinig van. En we zijn thans reeds in de zesde maand van 2017.