‘Regering is naarstig op zoek naar geld’

Gisteren is de prijs voor een liter unleaded wederom gestegen. “De regering is naarstig op zoek naar geld”, zegt Robby Naarendorp, voorzitter van C-47. Hij geeft aan dat de regering veel groepen in de samenleving heeft geholpen met een koopkrachtversterking, maar dat zij nu niet voldoende middelen heeft, waardoor zij nu geld probeert af te romen van de samenleving. Naarendorp zegt verrast te zijn door de ingevoerde benzineverhoging. “Terwijl de wereldmarktprijs voor benzine aan het dalen is, stijgt de prijs in Suriname”, zegt hij. Van ingewijden in de branche vernam Naarendorp, dat op het moment dat de verhoging van de benzineprijs bij alle pompen en maatschappijen inging, die niet te maken had met de wereldmarktprijs, maar dat het slechts een besluit was dat genomen was door de overheid.

“Men geeft jou wat, maar haalt het weer weg, waardoor het beoogde doel van  de koopkrachtversterking komt weg te vallen”, zegt de C-47 topman.

Daarnaast zegt Naarendorp dat slechts een deel van de samenleving een verhoging heeft gehad en dat wanneer de overheid deze maatregelen invoert, die de totale samenleving zullen treffen.

Het is alom bekend dat als de brandstofprijzen omhoog gaan, dit zal doorwerken in alle sectoren, waardoor het volk verder zal verarmen. “Terwijl de regering zegt dat de situatie aan het verbeteren is, merkt het volk het tegendeel in de winkels”, zegt Naarendorp.

Hij geeft verder aan niet te weten wat deze regering van plan is, vooral omdat er al heel lang wordt gevraagd om een beleidsombuiging. “Er komt geen verbetering in de situatie, men bezuinigt niet, men blijft mensen faciliteren, men blijft ruimte bieden voor corruptie, terwijl het volk verder verarmt”, haalt Naarendorp aan.

Volgens Naarendorp zal de vakbeweging dit zeker meenemen in haar beschouwing. Hij geeft verder aan dat de vakbeweging continu bezig is. “De ene keer is het een straatactie, de andere  keer is het informatie verstrekken. We hebben verschillende actiemodellen”, zegt hij. Verder voert hij aan dat zij rekening houden met Ramadan, dus zullen kijken welke actiemodellen zij in deze periode zullen hanteren.

door Priscilla Kia