‘Deelname Carifesta momenteel geen prioriteit’

Volgens Riad Nurmohamed, VHP-parlementariër tevens lid van de vaste commissie Onderwijs Wetenschap en Cultuur, is de deelname van Suriname aan Carifesta momenteel geen prioriteit. Suriname doet deze keer wederom niet mee aan Carifesta. Het is de tweede opeenvolgende keer dat Suriname officieel niet vertegenwoordigd is bij dit festival. Volgens Robert Peneux, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, is er geen geld voor de deelname van Suriname aan Carifesta. Nurmohamed zegt de mening van de minister te ondersteunen, omdat het ministerie zelf een tekort heeft aan middelen voor onderhoud. “Het is helemaal correct dat de minister prioriteiten stelt. We hebben vooral een tekort aan schoolmiddelen en de deelname van Suriname aan Carifesta en conferenties moet nader bekeken worden”, zegt Nurmohamed.

Hij geeft aan dat Cultuur valt onder het ministerie van Onderwijs en dat het niet nodig is dat Suriname elk jaar meedoet aan Carifesta. Volgens hem is het goed als we eens in de drie of vijf jaren meedoen om vervolgens het gegenereerde geld te besteden aan culturele activiteiten in ons eigen land. “Veel Surinamers zijn zich niet bewust van hun eigen cultuur. Wij moeten eerst daaraan werken om de Surinaamse cultuur het best naar buiten te brengen, maar elk jaar meedoen is idiotig”, aldus Nurmohamed.

In 2013 heeft ons land het grootste Carifesta festival ooit georganiseerd. Minister Peneux zei dit jaar geen schrijven te hebben ontvangen van groepen of individuen die willen meedoen aan Carifesta, er zijn ook geen voorbereidingen getroffen voor deelname. Desondanks laat hij weten dat personen of groepen die op eigen titel willen deelnemen aan dit festival, vrij zijn om dat te doen.

door Priscilla Kia