Binnenlandbewoners niet enthousiast over zonne-energie

Diverse delen van dorpsgemeenschappen in het binnenland maken gebruik van zonne-energie. In haast elke dorp zijn er zonnepanelen te zien. Desondanks zijn prominenten uit de dorpsgemeenschappen in het binnenland van mening dat zonne-energie geen oplossing is om de bewoners aldaar uit het donker te halen. Naast het gebruik van zonne-energie krijgen de dorpen ook drie tot vier keer per jaar benzine aangeleverd van de overheid, waarmee ze middels lichtmotoren stroom hebben van 18:30 uur tot hooguit 22:00 uur.  De overheid is voornemens om medio 2018 het hele binnenland van elektriciteit te voorzien. Op Pokigron zijn reeds over een nogal grote oppervlakte zonnepanelen geïnstalleerd. Het ex-bestuurslid van Botopasi (naam bekend bij de redactie), is van mening dat die geen toegevoegde waarde zullen hebben voor de dorpen langs de Suriname-rivier. Ook vindt hij dat de installaties te laag zijn, waardoor ze volgens hem niet zullen helpen. Doordat de installaties laag zijn, vreest hij ook dat dieven ermee vandoor zullen gaan. Hij benadrukt dat de mensen geen zonne-energie willen. Het ex-bestuurslid zegt dat de N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS) de stroomvoorziening in het binnenland simpelweg moet overnemen.

Hij haalt aan dat er met de inkomsten van de grondstoffen uit het binnenland, geïnvesteerd moet worden in de electriciteitsvoorziening van de dorpen aldaar. Er moet volgens hem gewerkt worden aan de mogelijkheid om elk huis aan te sluiten op het electriciteitsnet met meters, hierdoor zullen de mensen ook moeten betalen voor de elektriciteit. Dit laatste is volgens hem geen probleem, de bewoners staan er welwillend tegenover. Hij zegt dat het probleem opgelost zal zijn, als er een duidelijke verdeelsleutel komt. Het ex-bestuurslid benadrukt ook dat er gediplomeerde electriciens ingezet moeten worden, die weet hebben van zaken om het werk te doen en te kunnen blijven controleren. Het ex-bestuurslid zegt dat er in de dorpen nu bezuinigd wordt, omdat de aanlevering van benzine niet optimaal plaatsvindt. Normaliter wordt er tot hooguit 00:00 uur stroom opgewekt in de dorpen. Als reden waarom de benzine niet op tijd aangeleverd wordt, merkt het ex-bestuurslid op dat er altijd achterstanden zullen zijn wanneer iets gratis is en wanneer politieke belangen gepaard gaan hiermee. Ook haalt hij aan dat er een financieel tekort is. “Het is nooit goed als de overheid brandstof gratis levert, de staat heeft niet zoveel geld. Maak moeite en zet in alle dorpen een centrale”, benadrukt hij.  Het ex-bestuurslid zegt dat er niet 1×24 uur stroom hoeft te zijn in de dorpen, van 18:00 uur tot 00:00 uur vindt hij voldoende. Het gratis aanleveren van benzine vindt hij geen goed beleid. “Goed beleid is wanneer mensen iets krijgen en de waarde daarvan moeten betalen”, aldus het ex-bestuurslid.

door Richelle Mac-Nack