Traditioneel gezag dorpen staat machteloos

Het traditioneel gezag lijkt steeds machtelozer te worden, vooral de jongeren in de dorpen hebben geen respect meer voor de ouderen. In vergelijking met vroeger moeten de gezagdragers in een dorp twee keer nadenken alvorens ze jongelui op hun fouten willen wijzen, in bepaalde gevallen worden ze zelfs uitgescholden of aangesproken alsof zij tot de dezelfde groep behoren als de jongeren. Enkele gezagdragers van Boven-Suriname, waaronder een ex-bestuurslid en een kapitein van Botopasi (namen bij redactie bekend), vertellen over de ernst van de zaak. Ze menen dat de criminaliteit steeds verder toeneemt, dit zien ze aan het aantal jongens en ook mannen dat zich bundelt in kartels.

Het ex-bestuurslid zegt dat het alcohol- en drugsprobleem groot is in de dorpen. Hij is van mening dat dit niet alleen in Botopasi het geval is, maar in alle dorpen langs de Surinamerivier wordt er marihuana geplant. Jongens vanaf acht jaar worden al deel van dergelijke kartels en vanaf deze leeftijd onhandelbaar, volgens het ex-bestuurslid. Ook zegt hij dat er gevallen zijn waarbij jongens vanaf hun twaalfde alleen gaan wonen, waardoor de ouders niets meer kunnen zeggen.

Hij benadrukt dat vaders zich niet druk maken over de opvoeding van hun kinderen, in tegenstelling tot de moeders die zich wel zorgen maken.

Het traditioneel gezag zegt dat zij niets tegen deze jongens/mannen kunnen doen. Als de politie ingeschakeld wordt, wil dat niet zeggen dat het probleem opgelost wordt. “Dan komt politie en doet wat ze wil”, benadrukt het ex-bestuurslid. Zelf acties ondernemen tegen deze heren, resulteert in scheldpartijen en bepaalde van de jongens dreigen zelfs hun handen te gebruiken. “Deng boi fu dies teng, o tek tiki fu nak yu”, benadrukt de kapitein, die zegt dat de jongens uitspraken doen zoals: “Kmoto a mi fesi man, sai je kong taki”. De jongens van de kartels vormen een bedreiging voor de ouderen in het dorp. De kapitein en het ex-bestuurslid zijn van mening dat het probleem groter gemaakt wordt doordat er ouderen zijn die met de jonge kerels zitten te roken en te drinken.

Het ex-bestuurslid is van mening dat de politiepost te Atjoni opgeheven kan worden. Naar zeggen van hem deugt de politiepost niet. “Ze komen nauwelijks tot nooit af op oproepen van het dorpsbestuur”, zegt hij. Volgens hem wast de politiepost op New Aurora wel van belang, hij vindt dat die niet opgeheven had moeten worden.

Ook zeggen de ouderen in het dorp dat men misbruik maakt van het voornemen van de overheid om aan hennepteelt te beginnen. De jongemannen die zich schuldig maken aan het planten en gebruiken van marihuana, zeggen dat ook de overheid het doet, dus zij mogen het ook. De ouderen in het dorp zijn van mening dat de overheid geen rekening gehouden heeft met de negatieve effecten die dat voornemen met zich mee zou brengen. Ze vinden dat de overheid naar andere mogelijkheden moet kijken waarmee ze inkomsten kan genereren zoals: houtblokken, zand, grind en goud.

door Richelle Mac-Nack