‘President moet rechtspersoonlijkheid PLO onmiddellijk intrekken’

De trekker van het actiecomité Belangenbehartiging Particuliere Lijnbussen, Suraj Sahadew-Lall, is van mening dat de president de rechtspersoonlijkheid van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) onmiddellijk moet intrekken. Volgens hem kan de PLO opgeheven worden, omdat de organisatie de belangen van de bushouders niet behartigt. Sahadew-Lall zegt dat de PLO slechts voor een deel van de transportsector opkomt en benadrukt dat sinds het bestaan van de PLO, er nimmer een financiële inzage gegeven is, over hoe de organisatie reilt en zeilt.

Sahadew-Lall zegt dat de voorzitter van de PLO bij de vergadering waarin de verhoging van het bustarief werd vastgesteld, beloftes heeft gedaan zodat de bushouders zouden instemmen met de verhoging die aan hen was voorgehouden. Hij wijst erop dat de voorzitter van PLO gezegd had dat de brandstofcompensatie een week na de tariefsverhoging, uitbetaald zou worden. Echter is daar tot nog toe geen aanstalten toe gemaakt. Ook zegt hij het voornemen van de PLO-voorzitter om in de tweede week van juli weer om de tafel te gaan zitten voor de bustarieven, niet zal gebeuren. Hij benadrukt dat de PLO-voorzitter de bushouders voor de gek houdt. “In het aantal jaren dat PLO actief is, heeft zij nooit gewerkt aan een verhoging van de bustarieven. Pas met de komst van het actiecomité heeft zij twee keer een verhoging aan de bushouders toegekend”, aldus Sahadew-Lall.

Volgens hem zijn er veel bonden die zich net als de PLO, schuldig maken aan zelfverrijking. Volgens Sahadew-Lall kunnen dergleijke bonden daarom moeilijk een financieel verslag van de organisatie weergeven. Hij zegt dat organisaties die zich schuldig maken hieraan, opgedoekt moeten worden en dat het tijd wordt dat er gewerkt wordt aan een transparante werkwijze. “Er moet vooral in de transportsector gewerkt worden aan reorganisatie, waaraan een ieder profijt heeft”, geeft Sahadew-Lall aan.

De trekker van het actiecomité zegt dat er flink afgerekend moet worden met mensen, die de wetgeving vertrappen om eigen belangen. Hij benadrukt dat de PLO-voorzitter middels zijn rechtspersoonlijkheid zich flink heeft kunnen verrijken. Sahadew-Lall zegt dat zaken van nu af aan binnen wet en recht moeten geschieden en dat het actiecomité niet langer zal accepteren dat anderen zich verrijken ten koste van de bushouders.

door Richelle Mac-Nack