Illegale visvangst groot probleem voor regio en Suriname

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), is al enige tijd bezig om een verbetering te brengen binnen de visserijsector. Om dit ook daadwerkerlijk te realiseren, moet eerst de visserijwet goedgekeurd worden. Er zijn onlangs ook visserijcoöperaties opgericht. In dat kader is er vandaag een vergadering gehouden in samenwerking met de Voedsel en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), die zal bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van deze sector. De vertegenwoordiger van de FAO, Raymon van Anrooy, zegt dat de Illegale, Ongemelde en Ongereglementeerde (IOO) visserij in de Caraibische regio en de Golf van Mexico, wordt geschat op 300.000 ton vis en garnalen per jaar. Deze illegaal gevangen en verhandelde producten vertegenwoordigen een waarde van ongeveer US-dollar 700 miljoen per jaar. Dit betekent dat de illegale visvangst in de regio acht keer groter is dan de totale legale visserijproductie van Suriname. “Dit is een serieus probleem voor de regio en voor Suriname”, aldus Van Anrooy, die zegt dat de FAO ondersteuning zal bieden bij het wetgevingsproces en op het gebied van training, capacitybuilding en technische assistentie.

Als Suriname aan bepaalde eisen voldoet, kan de visserijwet zo spoedig mogelijk worden goedgekeurd. “Nieuwe wetgeving in internationale verdragen zal niet alleen voordelen hebben voor ons land, maar brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Kijken we naar het aantal voordelen, dan zijn de plichten relatief klein.” Van Anrooy zegt dat de vergadering belangrijk is voor de toekomst, waarbij er discussies op gang komen waardoor zaken verbeterd kunnen worden. “Deze discussies zullen mee helpen aan de ontwikkeling en verbetering van de duurzaamheid en de groei van de visserijsector in Suriname.”

De nieuwe wetgeving zal bij moeten dragen aan het duurzaam beheer van de visbestanden in de Exclusieve Economische Zone (EEZ) van Suriname, alsmede de mogelijkheden vergroten voor Suriname om duurzaam in de Atlantische oceaan te vissen. Thans biedt deze wet de belanghebbenden in de visserij de mogelijkheden om effectief deel te nemen aan de besluitvorming binnen de visserijsector. Hiervoor voorziet de wet in het opzetten van een adviesraad voor de visserij en een nationaal forum van belanghebbenden in de visserijsector.

De betere en effectieve aanpak van de IOO-visserij in Surinames exclusieve economische zone en daarbuiten, is een prioriteit binnen de nieuwe wetgeving. De nieuwe wetgeving wordt geacht de sancties en boetes voor IOO-visserij te verhogen. De wet voorziet ook in betere samenwerking tussen de visserijdienst, de kustwacht, de Maritieme Autoriteit Suriname, de havenmeester en andere diensten.

door Kimberley Fräser