IN DE KAART SPELEN

De afgelopen week werd het duidelijk dat Eugene van der San zijn positie als minister van Justitie en Politie (JusPol) onmogelijk nog langer zou kunnen behouden. Na door het staatshoofd te zijn uitgenodigd voor een onderhoud, hield de man naar eigen zeggen de eer aan zichzelf en stapte op. Van der San was twee maanden en zes dagen daarvoor door de president aangewezen om Mr. Van Dijk-Silos op JusPol op te volgen. Door het vertrek van Van der San, is minister Ferdinand Welzijn van Handel en Industrie belast met de tijdelijke waarneming op Justitie en Politie.Bij een waarneming is het gebruikelijk, dat lopende zaken worden afgehandeld en dat de waarnemende bewindsman zijn spoedige vervanging verwacht en wenst. De president zal dan ook niet de ruimte hebben te lang te wachten om een nieuwe minister van Justitie Politie te vinden en benoemen. Dat het geen eenvoudige taak is onder deze omstandigheden een geschikte persoon te vinden, die bovendien bereid is de zwaarwichtige taak van minister van Justitie en Politie op zich te nemen, behoeft geen uitgebreid betoog. Er valt momenteel, gezien de huidige precaire financiële situatie op JusPol, ook weinig eer te behalen. De problemen waarmede in het bijzonder dit ministerie te kampen heeft, zijn legio en die zullen allemaal op het bord van de nieuwe bewindsman of -vrouw terecht komen. Een van de grootste vraagstukken waarmede de nieuwe minister te maken zal krijgen, is zijn directe werkarm, de politie, die al tijden niet op adequate wijze kan functioneren, wegens groot gebrek aan materialen en materieel. Ook is de politie getroffen door de enorme financiële crisis waarmede Suriname thans te maken heeft en is de onvrede binnen het KPS evenmin gering. De nieuwe minister zal kort naar zijn of haar aantreden, geconfronteerd worden met tal van eisen, gesteld door een politiebond en die zullen toch deels gehonoreerd moeten worden. Maar niet louter bij de politie heerst er ontevredenheid. Binnen alle geledingen van JusPol eist men betere arbeidsvoorwaarden in het kader van een zogeheten ‘herwaardering’, die de regering bovendien al heeft doorgevoerd voor ambtenaren binnen het onderwijs. Het zal ons dan ook niet verbazen, wanneer het de president niet lukt op stel en sprong een nieuwe kandidaat voor JusPol aan de haak te slaan. Het moet in ieder geval een zeer stabiele persoonlijkheid zijn die kennis van zaken binnen JusPol heeft en respect kan afdwingen bij alle echelons vallende onder dit departement. Wat wel meteen gesteld moet worden, is dat indien de aankomende minister geen daadwerkelijke en forse financiële steun zal mogen verwachten ten bate van met name het KPS, zijn taak al bij voorbaat ten dode is opgeschreven. De regering Bouterse I en II hebben in de afgelopen jaren niet voldoende willen investeren in het KPS om het naar behoren te kunnen laten functioneren. Er was wel geld voor andere nutteloze zaken als een Carifesta-feest en geld voor een corruptieproject als de Naschoolse Opvang waar er veel geld werd gestopt in voeding, maar te weinig in naschoolse opvoeding en vorming van de pupil. De politie werd net als het leger behoorlijk verwaarloosd en dit had tot gevolg, dat de criminaliteit daar behoorlijk wat voordeel uit kon halen. We hebben hierdoor thans te maken met een veiligheidscrisis, die maar niet adequaat kan worden aangepakt, omdat de regering thans niet de middelen heeft of kan vrijmaken om de politie wederom goed te accommoderen. En hoe langer men wacht met het aanstellen van een nieuwe minister en er geen duidelijkheid komt over een goed werkend veiligheidsbeleid, lachen de misdadigers in hun vuistje. De roofovervallen zullen niet minder worden en ook de grensoverschrijdende criminaliteit zal verder floreren. Je krijgt daarbij bijna het gevoel dat men de andere kant opkijkt, wanneer het vooral om de grensoverschrijdende criminaliteit gaat, want Suriname heeft dringend deviezen nodig en zeker veel vreemde valuta. We kunnen dan wel met een verwijtend verhaal komen dat de drugssmokkel niet zal afnemen, omdat de vraag in het buitenland aanzienlijk is gestegen en ze het spul daar maar al te graag willen, maar als je dat argument hanteert om jezelf van je verantwoordelijkheid te vrijwaren, dan bewandel je zeker het verkeerde pad. Het is een vaststaand feit dat vanaf augustus 2010, de grensoverschrijdende criminaliteit steeds meer speelruimte heeft gekregen in dit land. Het is dan ook geen wonder geweest, dat de Durg Enforcement Agency (DEA), toentertijd spoedig na de voormelde datum het land heeft verlaten en thans van geval tot geval nog samenwerkt met betrouwbare opsporingsambtenaren binnen de drugsbestrijding. Thans is het zelf zo dat de criminelen in het vacuum dat er heerst na het vertrek van Van der San, ruim baan krijgen om nog meer van zich te laten horen. De president moet daarom haast maken met de benoeming van een geschikte kandidaat voor JusPol. Deze persoon moet dan in staat zijn binnen de kortste keren een goede strategie uit te stippelen om de criminaliteit op beduidende wijze terug te dringen en het veiligheidsgevoel bij de burgers te herstellen.