IN STRIJD MET DE REALITEIT

De regering Bouterse is er debet aan dat aan het eind van het jaar 2015 de Surinaamse dollar de eerste devaluatie onderging. Enkele maanden daarna volgden nog meer devaluaties van onze munteenheid. Naar aanleiding van de ontwaarding van der SRD ten opzichte van met name de Amerikaanse dollar en de euro, was het logisch dat binnen onze importeconomie alle lokale tarieven, aangegeven in SRD voor goederen en diensten de lucht in zouden schieten. In het gehele land heeft de inflatie inmiddels diepe wonden geslagen in alle bedrijven en huishoudens. Goederen en diensten zijn in veel gevallen gewoon 100 procent duurder geworden en dat allemaal veroorzaakt door de devaluaties en zwaar gestegen wisselkoersen. Voor een dollar wordt thans minimaal SRD 7.65,- betaald en die verhoogde kosten worden overal doorberekend, ook in de medische sector. En daar willen we het juist wel over hebben. Hoe kan een overheid wensen dat men in delen van de medische sector, met name de ziekenhuizen, nog werkt met tarieven die dateren uit bijvoorbeeld 2014, toen de wisselkoers voor een dollar nog SRD 3.35,- was . Hoe kan men vanwege de overheid nog van ziekenhuizen verlangen dat ze met ligdagtarieven werken van vier jaar geleden, terwijl men bliksemsgoed weet dat de situatie in financieel opzicht na de devaluaties ook voor deze instellingen drastisch gewijzigd is. De bedrijfskosten zijn voor elk bedrijf in dit land ernstig vermeerderd, dan kan een overheid toch niet wensen dat je blijft werken met oude tarieven en zulks puur uit populistische overwegingen. Elk bedrijf en dat zijn de ziekenhuizen zeker, is zwaar afhankelijk van een importcomponent om te kunnen overleven. Een overheid die dan belooft met subsidies over de brug te komen en dan telkenmale voor langere periodes in gebreke blijft, is gewoon misdadig bezig en brengt deze instellingen in groot gevaar. Men probeert de gezondheidszorg te garanderen, maar slaagt daar momenteel bar slecht in. Hoeveel mensen zijn er niet die een operatie moeten ondergaan en voor deze ingreep extra geld moeten bijleggen? Hoeveel zieken lopen er niet rond die voor medicijnen die in de klapper voorkomen en zogenaamd niet voorradig zijn, moeten bijbetalen? Er doen zich thans zeer verwerpelijke toestanden voor binnen de gezondheidszorg en toch blijft deze overheid doen alsof alles koek en ei is. Neem nou die mensen met een BaZo-kaart die tot het eind van het jaar zogenaamd gedekt zijn voor medische zorg. Alleen de registratie en verkrijging van een dergelijke kaart is thans een grote ‘pain in the neck’. Het SZF staat momenteel zogenaamd zo sterk in de schoenen, dat het de herwaardering van personeel bij de particuliere ziekenhuizen voor haar rekening gaat nemen. Het moet voor een ieder duidelijk zijn, dat al deze zogenaamde oplossingen binnen de medische zorg een wassen neus vertegenwoordigen, want de waarheid is, dat de zorg steeds verder achteruit gaat. Ook voor de zogeheten radiologische klinieken wil de overheid met haar dwingende maatregelen komen die alleen maar tot verlieslatende situaties in instellingen zullen leiden. De overheid heeft het zover laten komen dat haar eigen radiologische apparatuur het of slecht doet of volledig is uitgevallen. Dit is vermoedelijk te wijten aan slecht onderhoud wat ten gevolge is van onvoldoende middelen. Niks wat in handen van de overheid valt, is een lang leven beschoren. Dat is binnen alle sectoren van het overheidsapparaat door de jaren heen duidelijk bewezen. Wanneer particulieren binnen de medische zorg bedrijven opzetten, zoals we die thans hebben in de vorm van radiologische klinieken, en deze ondernemers wel voldoende geld willen genereren om de bedrijfskosten op een verantwoordelijke wijze te kunnen dekken, komt de overheid met klemmende maatregelen en wil ze een dictaat voor wat betreft de tarieven binnen deze klinieken. De overheid wil eigenlijk dat de radiologische klinieken op verlies draaien door te werken met wisselkoersen van de SRD ten opzichte van de US-dollar die dateren uit 2014 of eerder. Zulks alleen om haar eigen wanbeleid op financieel en monetair gebied te kunnen verdedigen en de zwarte piet richting de voormelde klinieken te schuiven. Deze regering moet gewoon inzien dat iemand die een dollar koopt voor SRD 7,65 of meer, zijn goederen en of diensten niet kan aanbieden op basis van een koers van SRD3.35,- voor een dollar. Doet de directeur van een radiologische kliniek mee met die heilloze spelletjes van Lanti, dan is de ingewikkelde scan-apparatuur binnen de kortste keren stuk en kunnen de buitenlandse deskundigen niet worden ingevlogen om die weer aan de praat te krijgen. De regering Bouterse heeft vanaf augustus 2010 de economie van dit land op stelselmatige wijze door verspilling en corruptie verziekt en wenst thans tegen beter weten in, personen en instanties te laten functioneren binnen deze maatschappij tegen achterhaalde wisselkoersen. Als ze dit funeste beleid blijft voortzetten, zal de gehele zaak in elkaar donderen. Het is goed dat de radiologische klinieken het been stijf houden . Het is thans erop of eronder. De regering moet maar met een subsidieregeling voor deze klinieken op de proppen komen, wil ze voorkomen dat straks ook deze tak van de medische zorg verloren gaat. Uit alles blijkt dat de regering Bouterse nog steeds niet begrijpt wat er allemaal nodig is om een bedrijf op een juiste wijze te besturen. In ieder geval voldoende geld en de inkomsten moet nog altijd hoger zijn dan de uitgaven. Het is nog steeds de regering Bouterse die er de hoofdschuldige van is dat het volk van Suriname zo zwaar is verarmd in de afgelopen drie jaar, laat dat heel duidelijk gezegd worden.