Schaarste rijst bij uitblijven oplossing hoge waterpeil Nanizwamp

Liakat Mahawatkhan, rijstmangaat, hoopt niet op calamiteiten, maar vreest voor schaarste aan rijst als er geen oplossing komt voor het hoge waterpeil in de Nanizwamp. Het waterpeil in de Nanizwamp staat momenteel op het hoogste niveau vanwege de vele neerslag in de afgelopen periode.

Volgens Mahawatkhan is er een breuk ontstaan in de dam door het vele water, wat volgens hem een zeer gevaarlijke situatie is. “Als de dam breekt, komt de Henarpolder onder water te staan, waardoor Suriname over enkele maanden een schaarste aan rijst zal hebben. In een moeilijke economische situatie zoals deze, zal Suriname niet in staat zijn om door export in deze behoefte te voorzien”, haalt Mahawatkhan aan. Hij geeft aan dat er twee oplossingen bestaan voor dit probleem. Een is dat de regen aanhoudt en de andere is dat overheid zo snel mogelijk ingrijpt. Mahawatkhan is van mening dat de overheid met de bedrijven moet gaan praten om het water van de zwamp rechtstreeks naar de rivier te pompen. Hij legt uit dat dit wel mogelijk is door de sluis bij de zwamp open te gooien, door middel van een kanaal kan dan het overtollige water naar de rivier geloosd worden. “Die mogelijkheid bestaat er wel via bestaande kanalen”, benadrukt Mahawatkhan. Ook diverse landbouwgebieden lopen onder water door de stijging van het waterpeil. Dit vanwege het feit dat de Nanikreek verstopt is en het water niet kan wegtrekken, waardoor de dammen overlopen. Volgens de overheid moet de Nanikreek opgeschoond worden, maar men vreest ervoor om met materieel op een onstabiele dam te gaan om de kreek op te schonen. Er rest dan alleen nog de keus om de verstopte afvoerkanalen op te schonen voor de afvoer van het water.

door Priscilla Kia