REGERING HEEFT LAK AAN MILIEUSCHADE

Multinational Suralco laat Suriname behalve met een terugval in onze staatsinkomsten, ook nog achter met een enorme milieuschade. Dit blijkt uit de conclusie van Parbode die gebaseerd is op een onderzoek dat enkele maanden geleden is uitgevoerd door een onafhankelijke milieuconsultant in opdracht van de UNDP. Na het lezen van het artikel drong het tot ons door, dat de kwestie Suralco toch niet zo eenvoudig blijkt te zijn als wij dachten. Het water dat na verloop van tijd via de oude mijnen van de Suralco te Lelydorp en Onverdacht naar de Pararivier wordt afgevoerd, bevat volgens het onderzoek verschillende zware metalen, die mogelijk schadelijk zijn voor mens en milieu. Suralco controleert alleen de zuurtegraad van het water voordat het wordt afgevoerd naar de Pararivier. In de verschillende concessies van de Suralco ligt rode modder opgeslagen. Rode modder is het restproduct dat ontstaat bij de productie van aluinaarde. De hoeveelheid aluinaarde die wordt geproduceerd, laat ook dezelfde hoeveelheid rode modder achter. Het bevat stoffen als kwik en triumhydroxide. Het laatstgenoemde kan ernstige brandwonden veroorzaken. De rode modder wordt in de open lucht bewaard. Het onderzoek van de milieuconsultant wijst uit dat de modder licht radioactief is met als gevolg kans op verschillende kankersoorten. Het gaat om grote hoeveelheden rode modder in ons land die ongeveer 500 hectare aan grond beslaan. De multinational heeft op haar concessies ongeveer vijftien tot negentien stortplaatsen die vol liggen met industriële rommel, zoals gebruikte olie, batterijen en spentpotlining, een afvalstof die in combinatie met water, brandbare en explosieve gassen kan vormen. Volgens het rapport, heeft Suralco het Bauxiet Instituut Suriname (BIS) nooit op de hoogte gesteld van deze stortplaatsen, waardoor het onduidelijk is als de stortplaatsen dusdanig zijn gemaakt dat giftig afvalwater niet in het grondwater terecht kan komen. Alsof dit niet zorgwekkend genoeg is, meldt het rapport dat de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) grondwater oppompt uit aardlagen die regelrecht onder de aluinaarderaffinaderij, oude bauxietmijnen en stortplaatsen liggen. Het rapport adviseert dat er nog andere onderzoeken gedaan moeten worden naar de ondergelopen mijnen en stortplaatsen en dat alle gezondheidsrisico’s in kaart moeten worden gebracht, met inbegrip van de mogelijke besmetting van ons gehele waterleidingnet. Of Suralco aan een dergelijk onafhankelijk onderzoek zal meewerken, is volgens Parbode een belangrijke vraag. Weinig hoopgevend is het dat uit het rapport blijkt dat Suralco weigert om de oude mijnen uit de jaren vijftig en zestig, die zich bevinden in Marowijne, Para en Commewijne, te rehabiliteren, omdat er daarover geen afspraken zijn gemaakt. Wat voor ziektes staan de volgende generaties te wachten?