Oppositie bereidt strategieën voor stopzetting verdere verarming

De oppositionele partijen in het Parlement hebben de protestmanifestatie van 20 mei j.l. grondig geëvalueerd waarbij de tegenwerking van de huidige regering en de aanpak nauwkeurig zijn bekeken.

Partijen hebben geconstateerd dat onder druk van de aangekondigde manifestatie, de regering haast heeft gemaakt om zaken van actievoerende groepen snel in orde te maken. Een positief resultaat nog voordat de manifestatie had plaatsgevonden. Notabene nadat de actievoerenden gedurende maanden met de regering bezig waren en maar niet tot een akkoord konden komen.

Aangezien de regering Bouterse-Adhin de gevolgen van haar wanbeleid door slecht bestuur en corruptiemeedogenloos blijft afwentelen op de Surinaamse burgers en daarbij haar verkwistend beleid niet blijkt te kunnen beteugelen, zullen partijen zowel parlementair als buiten parlementair via strategische sets werken zodat die verandering teweeg wordt gebracht.

Strategieën zijn in voorbereiding om de regering ertoe te dwingen dusdanig beleid te voeren zodat de verdere verarming van het volk wordt stopgezet. Deze maatregel is een gevolg, nadat de VHP, NPS, ABOP, PL met ondersteuning van DOE en maatschappelijke groeperingen, op de actiedag van de protestmanifestatie een ombuiging van het beleid hebben geëist.

Aan de achterban is een mogelijkheid geboden haar frustraties te uiten over het volks verarmende, economievernietigende regeringsbeleid. In de samenleving en bij de achterban is sprake van een grote mate van actiebereidheid vanwege de diepe sociaal-economische crisis die het leven van burgers ondraaglijk maakt.

Aan de hand van gezamenlijke ideeën en inzichten van de organisaties zal voorts gewerkt worden aan een crisisbeheersingsplan waardoor het land en zijn volk meteen na de machtswisseling kan worden gered van ondergang.

Het desastreus financieel-economisch beleid zal moeten veranderen en de corruptie die plaatsvindt, moet worden aangepakt.

De samenleving kan erop rekenen dat de organisatie – vanuit haar politieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid – de ontwikkelingen op de voet volgt en dat er in het belang van de samenleving niet geschroomd zal worden opnieuw acties te voeren.

De oppositionele partijen in De Nationale De Nationale Assemblee